Nieuws

 • Onze kantoren zijn gesloten op vrijdag 22/7/2016

  20.06.2016

  Onze kantoren zullen uitzonderlijk gesloten zijn op vrijdag 22/7/2016. We wensen u alvast een prettig verlof toe!

 • Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerken te beperken

  06.06.2016

  Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Bedoeling van de nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is om het fijn stof dat bij bouwwerken vrijkomt, te verminderen en de overlast voor omwonenden te beperken. De wetgeving is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied. 

 • Ground Control

  04.04.2016

  De voorbije maanden werden de actoren binnen het grondverzet bevraagd door auditoren van Ground Control.  Het initiatief van deze audit ligt bij de OVAM. Het doel was een screening uit te voeren van de huidige regeling. Nadien zullen conclusie getrokken worden zodat, indien relevant, de regelgeving bijgestuurd kan worden.We stellen vast dat bij een aantal leden de bevraging tot verwarring heeft geleid. Voor alle duidelijkheid: indien er wijzigingen aan de regelgeving zouden aangebracht worden dat zal dit via de OVAM gecommuniceerd worden via de gekende kanalen.Moest u hier alsnog vragen over hebben dan kunt u Thomas De Vriese contacteren.

 • Uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

  01.03.2016

  Op 23 februari 2016 is het uitvoeringsbesluit betreffende de omgevingsvergunning gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.Het decreet en het uitvoeringsbesluit zullen op 23 februari 2017 in werking zal treden.  

 • PCB's bij grondverzet

  PCB's bij grondverzet

  21.12.2015

  Bij het opstellen van technische verslagen wordt slechts zelden de uit te graven bodem op de aanwezigheid van PCB's onderzocht. Uit recente technische verslagen blijkt dat PCB's frequenter worden vastgesteld dan algemeen aangenomen. De vaststelling van een PCB-verontreiniging bij heranalyse, die initieel niet in het technisch verslag werd onderzocht, brengt echter ernstige gevolgen met zich mee. 

 • Onze kantoren zijn gesloten op 24/12 en 31/12

  03.12.2015

  Onze kantoren zullen gesloten zijn op 24/12/2015 en 31/12/2015. De overige dagen van de kerstvakantie kunt u ons zoals gewoonlijk bereiken van 8u30 tot 17u.

 • Studiedag grondverzet voor openbare besturen: presentaties nu te downloaden

  16.10.2015

  Op 13 oktober ll organiseerde Grondwijzer vzw een studiedag gericht op openbare besturen.Gelet op de opkomst, en de vele vragen die werden gesteld, blijkt nogmaals dat de onderwerpen nog steeds erg leven in de sector. De presentaties zijn hier te raadplegen:

 • Certificatie Woestijne42

  14.10.2015

  Op 9/10/2015 werd door Grondwijzer vzw het certificaat als C-TOP uitgereikt aan Aannemingen De Witte nv voor de site 'Woestijne42' te Aalter.

 • Studiedag grondverzet voor openbare besturen, 13 oktober 2015

  16.09.2015

  Op dinsdag 13 oktober, organiseert Grondwijzer vzw een studiedag voor openbare besturen. Uiteraard zijn ook overige geïnteresseerden (aannemers, deskundigen,...) van harte welkom! 

 • Grondwijzer op Kanaal Z

  08.09.2015

  Ter gelegenheid van Matexpo werd Grondwijzer geïnterviewd door Bouw TV. De reportage kunt u hieronder bekijken.