Nieuws

 • Save the date! Studiedag grondverzet voor openbare besturen, 13 oktober 2015

  22.07.2015

  Op 13 oktober 2015, organiseert Grondwijzer vzw een studiedag gericht op openbare besturen (overige geïnteresseerden zijn uiteraard ook steeds welkom). Dit gaat door op de site van IMOG te Moen.Het gedetailleerde programma volgt binnenkort.

 • Asbest in grond en puin

  26.06.2015

  Hoe asbesthoudende gronden het beste worden verwerkt, werd tot 2014 geval per geval bekeken. Bij lagere concentraties, als het asbest gebonden is aan andere stoffen of wanneer een selectieve scheiding haalbaar is, valt reiniging te verkiezen boven het storten of boven het voorafgaand immobiliseren van de vrije asbestvezels in een gietvorm van cement.

 • Studienamiddag 30/4/2015

  04.05.2015

  Op 30 april ll organiseerde Grondwijzer vzw een studienamiddag gericht op openbare besturen.Gelet op de opkomst, en de vele vragen die werden gesteld, blijkt nogmaals dat de onderwerpen nog steeds erg leven in de sector. De presentaties zijn hier te raadplegen:

 • Studienamiddag voor steden en gemeenten , 30 april 2015

  24.03.2015

  Internationaal jaar van de bodem. Ook voor steden en gemeenten in Vlaanderen?Op donderdag 30 april, organiseert Grondwijzer vzw een studienamiddag voor steden en gemeenten

 • Certificatie TOP MIX site Gent

  23.03.2015

  Op 23/2/2015 werd door Grondwijzer vzw het certificaat als C-TOP uitgereikt aan TOP-MIX nv voor de site te Gent.

 • IMOG als eerste intercommunale gecertificeerd als TOP

  16.03.2015

  IMOG is de eerste intercommunale in Vlaanderen die een certificaat ontvangt als C-TOP. Op 13/3 werd het certificaat uitgereikt door Grondwijzer vzw.

 • Extra informatie in het kader van een grondig vooronderzoek: geoloket OVAM uitgebreid met schadegevallen.

  12.03.2015

  Een grondig vooronderzoek is van het grootste belang om een goed technisch verslag te kunnen opstellen. Daarom vestigen we u er graag de aandacht op dat het geoloket van OVAM nu uitgebreid is met extra informatie omtrent schadegevallen.

 • OVAM en gemeenten brengen risicogronden verder in kaart

  20.01.2015

  OVAM en de Vlaamse gemeenten wisselen al een tijdje informatie uit rond mogelijke risicogronden. Het betreft vooral informatie uit VLAREM-vergunningen, vermits veel archiefinformatie nog niet werd gedigitaliseerd. Om de inventaris van risicogronden tegen 2017 zoveel mogelijk te vervolledigen, zal OVAM de gemeenten hierin verder ondersteunen. Die ondersteuning is noodzakelijk om een goede kwaliteit van de uitgewisselde gegevens te waarborgen. Een kwalificatie van een perceel als risicogrond heeft immers een grote impact op een hele reeks betrokkenen.

 • 2015: het jaar van de bodem!

  08.01.2015

  Het Bodemdecreet bestaat exact twintig jaar in 2015.  Ook hebben De Verenigde Naties 2015 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bodem. Grondwijzer grijpt deze gelegenheid graag aan om zelf ook een jaarprogramma aan te bieden , waarbij alle facetten en actoren van het grondverzet aan bod zullen komen. Meer informatie volgt binnenkort!

 • Gewijzigd kwaliteitsreglement voor TOP's en CGR's

  23.12.2014

  Op 8 december publiceerde OVAM het nieuwe kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning en de certificatie van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem.