Nieuws

 • Lagere kost voor kleine KLIP planaanvragen

  07.11.2017

  Vanaf 1 januari 2018 betalen aannemers een verlaagde retributie voor kleine planaanvragen. Daarover heeft de Vlaamse regering zich positief uitgesproken. Bouwunie is tevreden dat de regering zo ingaat op haar vraag naar een verlaagde retributie voor kleinere werken.

 • Grondwijzer blikt terug op een succesvol Matexpo

  23.10.2017

  Van woensdag 6 tot 10 september 2017 vond voor de 37ste keer Matexpo plaats in Kortrijk Xpo. Deze belangrijke bouwmaterieelbeurs is een 100% professionele beurs gericht op de volledige bouwsector, één van de belangrijkste economische sectoren van het land.

 • Stookoliefonds moet monsterfacturen voorkomen

  16.10.2017

  Belgen die kampen met een lekkende mazouttank, hoeven straks niet meer zelf op te draaien voor alle kosten van de peperdure sanering.

 • Brownfields - Oproep tot het indienen van projecten

  03.10.2017

  7e oproep inzake de indiening van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant. 

 • Deadline voor het behoud van de handtekeningsbevoegdheid nadert snel!

  25.09.2017

  Bent u als erkend bodemsaneringsdeskundige al in het bezit van een getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 1 of module 2?

 • Grondwijzer heet u welkom op Matexpo

  03.08.2017

  Een gratis bezoek aan Matexpo en aan de stand van Grondwijzer brengen? Lees zeker verder!

 • Ontbijtinfosessie grondverzet op Matexpo op 08/09/2017

  03.08.2017

  Een stevig ontbijt en tegelijkertijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

 • Start stappenplan asbest uitgesteld.

  15.05.2017

  De eBSD dient bij het opstellen van een technisch verslag steeds de eventuele aanwezigheid van asbest na te gaan. Om het asbestonderzoek op een meer uniforme manier te laten verlopen, werd een stappenplan uitgewerkt dat werd opgenomen in de code van goede praktijk voor orienterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en risicoanalyse voor asbestverontreiniging.

 • Richtlijnen voor aannemers ter bescherming van de oeverzwaluw in het Antwerpse havengebied.

  20.04.2017

  Port of Antwerp vraagt ons om alle aannemers die in het Antwerpse havengebied actief zijn, erop attent te maken dat het broedseizoen van de oeverzwaluw is gestart.De oeverzwaluw is een beschermde soort die in het havengebied alternatieve broedplaatsen vindt, vaak kunstmatige biotopen op werven.Tijdens het broedseizoen, van half april tot eind augustus, dient rekening gehouden te worden met enkele richtlijnen ter bescherming van de oeverzwaluw.

 • Grondwijzer op LinkedIn

  20.04.2017

  Grondwijzer vzw is sinds kort ook terug te vinden op LinkedIn.