Tarieven

Een kleine verduidelijking bij onze tarieven:

De facturatie gebeurt per afgeleverd document EN in functie van het volume. Voor de volumes wordt er gerekend met verschillende tarieven in functie van de volumeschijf. Indien voor kleine volumes het volume x het volumetarief onder het minimumtarief is gelegen, wordt steeds het minimumtarief aangerekend.

Enkele voorbeelden:

  1. Een lid van Grondwijzer vraagt een grondverzettoelating aan voor de afvoer van 7.500 m³ grond naar een terein met bestemmingstype I. De volumeschijf "0 tot 5.000 m³" wordt in dit geval verrekend aan 0,11 €/m³, de volumeschijf "5.000 tot 10.000 m³" wordt verrekend aan 0,044 €/m³. De kostprijs voor deze grondverzettoelating wordt dus als volgt berekend: (5.000 m³ x 0,11 €/m³) + (2.500 m³ x 0,044 €/m³) = 660€ voor 7500m³
  2. Een lid van Grondwijzer vraagt een grondverzettoelating aan voor de afvoer van 500 m³ grond naar een terein met bestemmingstype V. De volumeschijf "0 tot 5.000 m³" wordt in dit geval verrekend aan 0,1870 €/m³. De kostprijs voor deze grondverzettoelating wordt dus als volgt berekend: (500 m³ x 0,1870 €/m³) = 115,50€ voor 250m³ = minimumtarief (Volgens het volumetarief zou er slechts 93,5€ gefactureerd worden, maar aangezien dit onder het minimum ligt, wordt het minimumtarief gefactureerd.)
  3. Een lid van Grondwijzer vraagt op eenzelfde technisch verslag twee grondverzettoelatingen aan voor de afvoer van in totaal 8.000 m³ grond:
    • 7.500 m³ grond gaat naar terein "A" met bestemmingstype I. Deze grondverzettoelating wordt dus als volgt berekend: (5.000 m³ x 0,11 €/m³) + (2.500 m³ x 0,044 €/m³) = 660€ voor 7500m³
    • 500 m³ grond gaat naar terein "B" met bestemmingstype V. Deze grondverzettoelating wordt dus als volgt berekend: (500 m³ x 0,1870 €/m³) = 115,50€ voor 500m³ = minimumtarief
    • TOTAAL: 660€ + 115,50€ voor in totaal 8.000 m³

 

Deel dit bericht
Deel dit bericht