Home

Deel dit bericht
Deel dit bericht

Nieuw op grondwijzer

 • Nieuwe richtlijn voor Werfgebonden Tussentijdse Opslagplaatsen

  21.04.2021

  De komst van het nieuwe VLAREBO en de nieuwste Code van Goede Praktijk voor de opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen bracht heel wat veranderingen met zich mee. Een hernieuwing van onze interne richtlijnen voor Werfgebonden Tussentijdse Opslagplaatsen bleek nodig.

 • Nieuwe richtlijnen voor Bedrijfsgebonden Tussentijdse Opslagplaatsen

  13.04.2021

  De komst van het nieuwe VLAREBO en de nieuwste Code van Goede Praktijk voor de opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen bracht heel wat veranderingen met zich mee. Een hernieuwing van onze interne richtlijnen voor Bedrijfsgebonden Tussentijdse Opslagplaatsen bleek nodig.

 • OVAMcontrolecampagne: staalname op TOP/CGR/CSV

  12.04.2021

  OVAM voert periodiek controles uit om de kwaliteit van de technische verslagen op te volgen. In 2021 wordt een nieuwe campagne opgestart waarmee de kwaliteit van de staalname van bodemmaterialen op TOP´s/CGR´s/CSV´s zal gecontroleerd worden.

 • Reminder: Nieuw Compendium voor Monstername en Analyse (CMA) van kracht

  12.04.2021

  Het nieuwe Compendium voor Monstername en Analyse (CMA) werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 december 2020 (BS 11 januari 2020) en moet sinds 15 januari 2021 toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving.

 • Nieuwe versie "Richtlijn PFAS-Onderzoek"

  10.03.2021

  Om ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging met PFAS door grondverzet te beperken en rekening te houden met het stand still principe, heeft OVAM een richtlijn PFAS-Onderzoek uitgewerkt. Deze richtlijn helpt ook om na te gaan of PFAS als verdachte stoffen zijn te beschouwen in kader van grondverzet.Gezien de evolutie in het wetenschappelijk onderzoek over PFAS werd deze richtlijn op 05/03/2021 bijgestuurd door OVAM.

Abonneren op Nieuws