Home

Deel dit bericht
Deel dit bericht

Nieuw op grondwijzer

 • Kwalitatievere technische verslagen - vormvereisten

  09.05.2022

  De erkende bodembeheerorganisaties stellen vast dat de behandeling van technische verslagen vaak bemoeilijkt wordt doordat de informatie in het rapport onvoldoende gestructureerd aangeboden wordt. Daarom gaat dit nieuwsartikel in op het aspect vormvereisten. U vindt hier een overzicht van de meest voorkomende onduidelijkheden en tips om deze in uw sjabloon te verhelpen.

 • Kwalitatievere technische verslagen - volledigheid

  09.05.2022

  De bodembeheerorganisaties stellen vast dat technische verslagen vaak onvolledig zijn. Daarom gaat dit artikel in op het aspect volledigheid. We geven u een overzicht van de meest voorkomende onvolledigheden en geven tips om deze in uw sjabloon te verhelpen.

 • Samen werken aan kwalitatievere technische verslagen

  09.05.2022

  OVAM voert reeds jarenlang audits uit bij de erkende bodemsaneringsdeskundigen om de kwaliteit van het veldwerk en de rapportage op te volgen en bij te sturen waar nodig. In de loop van 2022 zullen de erkende bodembeheerorganisaties en OVAM ook starten met de uitwisseling van gegevens over de kwaliteit van technische verslagen. OVAM zal deze gegevens mee opnemen in haar periodieke rapportage naar de erkend bodemsaneringsdeskundige.

 • Monstername en analyse bentonietslib

  06.05.2022

  Sinds 1 april 2019 wordt bentonietslib (een mengsel van uitgegraven bodem en bentoniet dat gecreëerd wordt bij grond- en putboringen en grondwerken) beschouwd als een bodemmateriaal waarvoor de grondverzetregeling gevolgd moet worden.Tot voor kort ontbraken er echter nog officiële richtlijnen omtrent staalname en analyse.In dit artikel lichten we verschillende staalnametechnieken - waaronder het nieuwe ontwerpCMA - en de toe te passen analysemethoden toe.

 • Nieuwe richtlijn PFAS-onderzoek

  04.04.2022

  PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken heeft op 01/04/2022 zijn 2de rapport voorgelegd aan de Vlaamse regering en een bijgesteld handelingskader voor PFOS en PFAS voorgesteld.

Abonneren op Nieuws