Over Grondwijzer

Grondwijzer vzw is een erkende bodembeheerorganisatie en een initiatief van Bouwunie, NAV en SGS.

Het traceerbaarheidssysteem van Grondwijzer vzw beperkt de milieurisico’s bij grondverzet. Tevens genieten de leden van de meest uitgebreide verzekeringspolis van dit moment.

Onze hoofdactiviteiten zijn

  • beoordelen van het technisch verslag en afleveren van de conformverklaring
  • afleveren van grondverzettoelating en bodembeheerrapport
  • registratie van transport naar een TOP/CGR/CSV
  • registratie van het transport van bodemmaterialen afkomstig van kleine werken
  • opleidingen en adviesverlening
  • begeleiding en certificatie van tussentijdse opslagplaatsen en grondreinigingscentra
  • afleveren van verklaringen laag milieurisicoprofiel (LMRP) voor uit bodemmaterialen afgezeefde stenen
  • afsluiten van overeenkomsten voor de afvoer van grondbrij
  • afsluiten van jaarlijkse overeenkomsten met nutsmaatschappijen, steden, gemeenten en provincies voor afvoer van kleine werken

Met onze webapplicatie garanderen we daarnaast een uiterst veilige en vlotte dossierbehandeling.

Deel dit bericht
Deel dit bericht