Home

Deel dit bericht
Deel dit bericht

Nieuw op grondwijzer

 • Lexicon Lijst Bouwkundig BodemGebruik en VormVast Product

  16.06.2021

  Bodemmaterialen kunnen enkel als bouwkundig bodemgebruik of vormvast product gebruikt worden indien de toepassing op de door de minister vastgelegde lijst met toepassingen staat.Grondwijzer heeft nu een handig lexicon uitgewerkt waarin de verschillende toepassingen schematisch toegelicht worden. 

 • Nieuwe richtlijn voor Werfgebonden Tussentijdse Opslagplaatsen

  21.04.2021

  De komst van het nieuwe VLAREBO en de nieuwste Code van Goede Praktijk voor de opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen bracht heel wat veranderingen met zich mee. Een hernieuwing van onze interne richtlijnen voor Werfgebonden Tussentijdse Opslagplaatsen bleek nodig.

 • Nieuwe richtlijnen voor Bedrijfsgebonden Tussentijdse Opslagplaatsen

  13.04.2021

  De komst van het nieuwe VLAREBO en de nieuwste Code van Goede Praktijk voor de opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen bracht heel wat veranderingen met zich mee. Een hernieuwing van onze interne richtlijnen voor Bedrijfsgebonden Tussentijdse Opslagplaatsen bleek nodig.

 • OVAMcontrolecampagne: staalname op TOP/CGR/CSV

  12.04.2021

  OVAM voert periodiek controles uit om de kwaliteit van de technische verslagen op te volgen. In 2021 wordt een nieuwe campagne opgestart waarmee de kwaliteit van de staalname van bodemmaterialen op TOP´s/CGR´s/CSV´s zal gecontroleerd worden.

 • Reminder: Nieuw Compendium voor Monstername en Analyse (CMA) van kracht

  12.04.2021

  Het nieuwe Compendium voor Monstername en Analyse (CMA) werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 december 2020 (BS 11 januari 2020) en moet sinds 15 januari 2021 toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving.

Abonneren op Nieuws