Home

Deel dit bericht
Deel dit bericht

Nieuw op grondwijzer

 • 01/09/2024: Inwerkingtreding Tijdelijk HandelingsKader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen

  09.11.2023

  Met de publicatie van de vermoedelijk definitieve versies van de Codes van Goede Praktijk & Richtlijn en het bekend worden van de datum van inwerkingtreding, kan de sector zich eindelijk ten volle beginnen voorbereiden op de komst van het Tijdelijk HandelingsKader.

 • Richtlijn en Codes van Goede Praktijk n.a.v. het Tijdelijk Handelingskader

  08.11.2023

  In het “Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen” worden een aantal nieuwe evaluaties en analyses geïntroduceerd. Hoe deze moeten uitgevoerd worden, staat beschreven in een Richtlijn en 2 Codes van Goede Praktijk. De vermoedelijk definitieve versies van deze documenten werden ondertussen op de website van OVAM gepubliceerd.

 • Overleg met de erkende bodemsaneringsdeskundige van 3M m.b.t. grondverzet in het kader van het sitebesluit

  20.10.2023

  Het sitebesluit ‘PFAS 3M – Zwijndrecht’ is sinds 30/04/2023 van kracht. Met dit Sitebesluit wil de Vlaamse regering een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de PFAS-problematiek verzekeren rond de 3M-fabriek te Zwijndrecht. De erkende bodembeheerorganisaties kregen de voorbije tijd soms het signaal dat er vertraging optreedt bij het overleg tussen de erkende bodemsaneringsdeskundigen die een technisch verslag opstellen voor grondverzet binnen de perimeter van 5 km rond 3M en de erkende bodemsaneringsdeskundige die opereert voor 3M (momenteel is dat Environmental Resources Management - ERM). Om dat overleg vlotter te laten verlopen heeft ERM een aantal suggesties gedaan met betrekking tot de praktische gang van zaken.

 • Tijdelijk handelingskader PFAS - voorlopige afspraken VEB - VOBAS en de erkende bodembeheerorganisaties

  17.10.2023

  Zoals reeds gecommuniceerd via onze websites, nieuwsbrieven e.d. werd het tijdelijk handelingskader PFAS op 7 juli 2023 definitief goedgekeurd tijdens de ministerraad. De datum van in werking treden zal nog worden bepaald door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir.

 • Verklarende suffixtabel n.a.v. het THK

  10.10.2023

  Het Tijdelijk HandelingsKader (THK) voor PFAS-houdende bodemmaterialen legt een andere toetsingsmethodiek op dan tot op heden in VLAREBO Quinque werd toegepast. Hierdoor kunnen de hergebruiksmogelijkheden volgens het THK niet correct uitgedrukt worden met behulp van de driedelige code en is een aanpassing van de code noodzakelijk.

Abonneren op Nieuws