Grondverzettoelating - bodembeheerrapport

Voor het hergebruik van uitgegraven, gebaggerde of geruimde bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag verplicht is, moet er een grondverzettoelating worden aangevraagd door de uitvoerder van de werken.

Grondwijzer vzw maakt een grondverzettoelating op en dit op basis van een beschrijving van het beoogde gebruik. De grondverzettoelating bevestigt het beoogde gebruik en staat de verplaatsing/toepassing van de uitgegraven, gebaggerde of geruimde bodemmaterialen toe. Het document vermeldt ook het geraamd volume en de voorziene periode van het grondverzet. Aansluitend bij de grondverzettoelating leveren we eveneens transportdocumenten af.

Zowel voor afvoer naar een andere locatie als voor hergebruik binnen de werf is een grondverzettoelating noodzakelijk.

De grondverzettoelating moet aangevraagd worden voor de start van de werken.

Na afronden van het grondverzet wordt het bodembeheerrapport opgemaakt op basis van de ontvangstverklaring.

Een bodembeheerrapport attesteert de levering van uitgegraven, gebaggerde of geruimde bodemmaterialen op de locatie van het beoogde gebruik en bevestigt dat voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in het conform verklaard technisch verslag en de grondverzettoelating. Het vermeldt eveneens het definitieve volume en de effectieve periode van het grondverzet.