Wie is er verantwoordelijk voor het aanvragen van een grondverzettoelating en bodembeheerrappport

De uitvoerder van de werken is verantwoordelijk voor het aanvragen van de grondverzettoelating(en) en bodembeheerrapport(en). Deze dient een kopie van het bodembeheerrapport te bezorgen aan de initiatiefnemer van de werken (de bouwheer) en aan de eindgebruiker.

Deel dit bericht
Deel dit bericht