Nieuws

 • Tarieven 2024

  25.01.2024

  Grondwijzer vzw is er lange tijd steeds in geslaagd om de prijzen van conformverklaringen, grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten stabiel te houden, maar ziet zich verplicht tot een aanpassing van de prijzen voor 2024.

 • Vlaamse Regering keurt wijziging VLAREBO-besluit definitief goed

  10.01.2024

  Op de Ministerraad van 22 december 2023 werden enkele wijzigingen aan het Vlaams reglement voor de bodemsanering en de -bescherming (VLAREBO) definitief goedgekeurd. We lichten de voor het grondverzet relevante wijzigingen kort toe.

 • Rapportage en toetsing PFAS-parameters na wijziging CMA en WAC vanaf 15 januari 2024

  09.01.2024

  Vanaf 15 januari 2024 geldt er een nieuwe versie van CMA/3/D (voor de bepaling van Per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) in bodem en sedimen) en het WAC/IV/A/025 (voor de bepaling van per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) in water met LC-MS/MS). CMA/3/D zorgt weer voor een verschuiving in de kwantitatieve en indicatieve parameters waardoor ook de berekening van som PFAS verandert. We lichten de gevolgen graag even toe.

 • Nieuwe versie compendium voor de monsterneming en analyse van afvalstoffen en bodem (CMA)

  01.01.2024

  De nieuwe Ontwerp CMA´s MB 2024 zullen van kracht gaan op 15/01/2024.

 • Niet alleen het sportveld verdient jouw aandacht, ook de grond ernaast.

  27.12.2023

  Onze bodem speelt een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatopwarming. Een gezonde bodem zorgt voor zuiver drinkwater, biodiversiteit en beschermt ons tegen extreem weer. Maar 1 op 2 Vlamingen staat niet stil bij de kwaliteit van onze bodem. Daarom lanceert de OVAM bodemkwaliteit.be: een interactieve kaart met daarop alle beschikbare informatie over de bodemkwaliteit in Vlaanderen.

 • Grondwijzer blijft bereikbaar gedurende de eindejaarsperiode.

  22.12.2023

  Het Grondwijzer team wenst u van harte prettige feestdagen!

 • 01/09/2024: Inwerkingtreding Tijdelijk HandelingsKader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen

  09.11.2023

  Met de publicatie van de vermoedelijk definitieve versies van de Codes van Goede Praktijk & Richtlijn en het bekend worden van de datum van inwerkingtreding, kan de sector zich eindelijk ten volle beginnen voorbereiden op de komst van het Tijdelijk HandelingsKader.

 • Richtlijn en Codes van Goede Praktijk n.a.v. het Tijdelijk Handelingskader

  08.11.2023

  In het “Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen” worden een aantal nieuwe evaluaties en analyses geïntroduceerd. Hoe deze moeten uitgevoerd worden, staat beschreven in een Richtlijn en 2 Codes van Goede Praktijk. De vermoedelijk definitieve versies van deze documenten werden ondertussen op de website van OVAM gepubliceerd.

 • Overleg met de erkende bodemsaneringsdeskundige van 3M m.b.t. grondverzet in het kader van het sitebesluit

  20.10.2023

  Het sitebesluit ‘PFAS 3M – Zwijndrecht’ is sinds 30/04/2023 van kracht. Met dit Sitebesluit wil de Vlaamse regering een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de PFAS-problematiek verzekeren rond de 3M-fabriek te Zwijndrecht. De erkende bodembeheerorganisaties kregen de voorbije tijd soms het signaal dat er vertraging optreedt bij het overleg tussen de erkende bodemsaneringsdeskundigen die een technisch verslag opstellen voor grondverzet binnen de perimeter van 5 km rond 3M en de erkende bodemsaneringsdeskundige die opereert voor 3M (momenteel is dat Environmental Resources Management - ERM). Om dat overleg vlotter te laten verlopen heeft ERM een aantal suggesties gedaan met betrekking tot de praktische gang van zaken.

 • Tijdelijk handelingskader PFAS - voorlopige afspraken VEB - VOBAS en de erkende bodembeheerorganisaties

  17.10.2023

  Zoals reeds gecommuniceerd via onze websites, nieuwsbrieven e.d. werd het tijdelijk handelingskader PFAS op 7 juli 2023 definitief goedgekeurd tijdens de ministerraad. De datum van in werking treden zal nog worden bepaald door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir.