Nieuws

 • Techni-Mat 2024 - Ontbijtsessie: "Urban Mining: hergebruik, recyclage en selectieve sloop."

  19.04.2024

  Op woensdag 15 en donderdag 16 mei wordt Techni-Mat weer georganiseerd. Dé vakbeurs voor Infra en Ruwbouw in Flanders Expo in Gent.Tijdens Techni-Mat organiseren Bouwunie, Grondwijzer en Buildwise, twee interessante ontbijtsessies over PFAS en Urban Mining. Elke ontbijtsessie duurt ongeveer 40 minuten en is gratis voor leden van Bouwunie & Grondwijzer. Let op: inschrijven is wel verplicht!

 • Techni-Mat 2024 - Ontbijtsessie: "Het Tijdelijk HandelingsKader (THK) voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen"

  26.03.2024

  Op woensdag 15 en donderdag 16 mei wordt Techni-Mat weer georganiseerd. Dé vakbeurs voor Infra en Ruwbouw in Flanders Expo in Gent.Tijdens Techni-Mat organiseren Bouwunie, Grondwijzer en Buildwise, twee interessante ontbijtsessies over PFAS en Urban Mining. Elke ontbijtsessie duurt ongeveer 40 minuten en is gratis voor leden van Bouwunie & Grondwijzer. Let op: inschrijven is wel verplicht!

 • Save the Date(s): Kwaliteitsdag & Studiedag bodemsaneringsdeskundigen

  20.03.2024

  Reserveer alvast uw agenda voor deze 2 interessante evenementen!

 • Nieuwe instrumenten voor meer transparante bodeminformatie

  18.03.2024

  Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar open en transparante bodeminformatie ontwikkelde de OVAM 2 nieuwe instrumenten: de bodemverontreinigingsfiche en de bodemverontreinigingsverkenner. Deze instrumenten tonen op een toegankelijke en beknopte manier welke informatie de OVAM in het grondeninformatieregister (GIR) heeft van een grond. Daarnaast wil ze met algemene en specifieke adviezen de lezer aandachtig maken voor het zorgzaam gebruik van de grond. Beide instrumenten zijn ontwikkeld binnen de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Door deze nieuwe samenwerking worden daarin nu ook gegevens over bodemkwaliteit en bodemverontreiniging toegevoegd.

 • *UPDATE* Nieuwe versies Richtlijn en Codes van Goede Praktijk n.a.v. het Tijdelijk Handelingskader

  14.03.2024

  In het “Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen” worden nieuwe evaluaties en analyses geïntroduceerd. Hoe deze moeten uitgevoerd worden, staat beschreven in een Richtlijn en 2 Codes van Goede Praktijk. Een nieuwe versie van deze documenten werd vandaag op de website van OVAM gepubliceerd.

 • Tarieven 2024

  25.01.2024

  Grondwijzer vzw is er lange tijd steeds in geslaagd om de prijzen van conformverklaringen, grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten stabiel te houden, maar ziet zich verplicht tot een aanpassing van de prijzen voor 2024.

 • Vlaamse Regering keurt wijziging VLAREBO-besluit definitief goed

  10.01.2024

  Op de Ministerraad van 22 december 2023 werden enkele wijzigingen aan het Vlaams reglement voor de bodemsanering en de -bescherming (VLAREBO) definitief goedgekeurd. We lichten de voor het grondverzet relevante wijzigingen kort toe.

 • Rapportage en toetsing PFAS-parameters na wijziging CMA en WAC vanaf 15 januari 2024

  09.01.2024

  Vanaf 15 januari 2024 geldt er een nieuwe versie van CMA/3/D (voor de bepaling van Per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) in bodem en sedimen) en het WAC/IV/A/025 (voor de bepaling van per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) in water met LC-MS/MS). CMA/3/D zorgt weer voor een verschuiving in de kwantitatieve en indicatieve parameters waardoor ook de berekening van som PFAS verandert. We lichten de gevolgen graag even toe.

 • Nieuwe versie compendium voor de monsterneming en analyse van afvalstoffen en bodem (CMA)

  01.01.2024

  De nieuwe Ontwerp CMA´s MB 2024 zullen van kracht gaan op 15/01/2024.

 • Niet alleen het sportveld verdient jouw aandacht, ook de grond ernaast.

  27.12.2023

  Onze bodem speelt een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatopwarming. Een gezonde bodem zorgt voor zuiver drinkwater, biodiversiteit en beschermt ons tegen extreem weer. Maar 1 op 2 Vlamingen staat niet stil bij de kwaliteit van onze bodem. Daarom lanceert de OVAM bodemkwaliteit.be: een interactieve kaart met daarop alle beschikbare informatie over de bodemkwaliteit in Vlaanderen.