Nieuwe instrumenten voor meer transparante bodeminformatie

18.03.2024

Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar open en transparante bodeminformatie ontwikkelde de OVAM 2 nieuwe instrumenten: de bodemverontreinigingsfiche en de bodemverontreinigingsverkenner. Deze instrumenten tonen op een toegankelijke en beknopte manier welke informatie de OVAM in het grondeninformatieregister (GIR) heeft van een grond. Daarnaast wil ze met algemene en specifieke adviezen de lezer aandachtig maken voor het zorgzaam gebruik van de grond. Beide instrumenten zijn ontwikkeld binnen de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Door deze nieuwe samenwerking worden daarin nu ook gegevens over bodemkwaliteit en bodemverontreiniging toegevoegd.

 

 

De bodemverontreinigingsfiche bevat de volgende informatie: 

  • de risico-inrichtingen die gevestigd zijn/waren op de grond;  
  • de bodemonderzoeken die er zijn uitgevoerd;
  • de verontreinigingen die zijn gevonden en die eventueel nog verder onderzocht of gesaneerd moeten worden;
  • algemene en specifieke adviezen voor het zorgzaam gebruik van de grond. 

Burgers kunnen de bodemverontreinigingsfiche raadplegen via de woningpas (voor de percelen in eigendom) of de bodemcampagnewebsite. Voor professionelen, gemeenten of andere overheden die de fiches vaker willen gebruiken, voorzien we ook een publiek beschikbare kaartlaag ‘Link bodemverontreinigingsfiche’ waarin per perceel de link naar de bijhorende fiche is opgenomen. De connectieparameters vindt u op datavindplaats. De specifieke inhoud van de bodemverontreinigingsfiche voor percelen in eigendom van een natuurlijk persoon is evenwel enkel beschikbaar voor de eigenaar via de woningpas.

De bodemverontreinigingsverkenner biedt u een ruimtelijke samenvatting van de bodeminformatie die bij de OVAM gekend is. De basis van de bodemverontreinigingsverkenner wordt gevormd door de GIS-laag ‘Uitspraak bodemonderzoeken’. Deze laag biedt een samenvatting van de beschikbare bodeminformatie per perceel. Verder vindt u links onderaan bij ‘Kaartlagen kiezen’ nog andere (nieuwe) kaartlagen met betrekking tot mogelijke bodemverontreiniging (zie afbeelding). Voor meer info daarover kunt u terecht op de helppagina.

Zijn deze instrumenten ook nuttig voor u?

De bodemverontreinigingsfiche en -verkenner zijn instrumenten die op een toegankelijke en bondige manier aan de burger informatie tonen uit het GIR. Gedetailleerde informatie uit o.a. de gemeentelijke inventaris of bodemonderzoeken is niet aanwezig. Een overzicht van de opdrachten waarin het perceel is opgenomen, wordt in de fiche getoond en ook de besluitbrieven zijn beschikbaar. De rapporten zelf zijn niet via de fiche raadpleegbaar. 

Voor gedetailleerde informatie is de bodemsaneringsdeskundige nog altijd aangewezen op de xml (kosteloos) of de PDF (betalend).

U kunt de bodemverontreinigingsfiche van een perceel raadplegen en de beknopte informatie uit het GIR bekijken via de bodemverontreinigingsverkenner (of via de kaartlaag ’Link bodemverontreinigingsfiche‘), behalve wanneer de informatie is afgeschermd omwille van gegevensbescherming. Op termijn wilt men via het DOV-portaal zo volledig mogelijk data ontsluiten, zowel voor bodemsaneringsdeskundigen als voor andere bodemprofessionals. Op dit moment wordt alle informatie die in het OVAM Geoloket voor bodemdossierinformatie getoond wordt, ook ontsloten via de DOV.

BRON: Nieuwe instrumenten voor meer transparante bodeminformatie (vlaanderen.be)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht