Nieuws

 • CMA MB 2023 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

  26.09.2023

  Opgelet: hoewel CMA MB 2023 pas nu gepubliceerd werd, is deze versie reeds van kracht gegaan op 15 januari 2023.

 • Infosessie: "5 x 1000 seconden | Ontbijtsessie voor de aannemer"

  01.09.2023

  Op vrijdag 8 september 2023, neemt Grondwijzer deel aan de 1000 seconden infosessies op de Matexpo-beurs te Kortrijk. Kom ontbijten samen met collega aannemers en bezoek daarna Matexpo. Tijdens 5 korte sessies kom je alles te weten over het nieuwe tijdelijk handelingskader voor PFAS, de nieuwe hemelwaterverordening, afvalrichtlijnen, de omgevingsvergunning en het veilig graven rond Fluviusleidingen.

 • Grondwijzer vzw is op zoek naar een Adviseur Grondverzet ter versterking van haar team!

  01.09.2023

  Ook interesse om door te groeien in de wereld van het grondverzet en bij te dragen tot de circulaire economie? 

 • Grondwijzer ook dit jaar paraat op MATEXPO

  31.08.2023

  Geen MATEXPO zonder grondverzet, geen grondverzet zonder Grondwijzer! Breng zeker eens een bezoekje aan onze stand! 

 • Nieuwe Richtlijn en Codes van Goede Praktijk n.a.v. het Tijdelijk Handelingskader

  20.07.2023

  In het “Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen” worden een aantal nieuwe evaluaties en analyses geïntroduceerd. Hiervoor werden een nieuwe Richtlijn en twee Codes van Goede Praktijk uitgewerkt. De ontwerpversies hiervan werden nu vrijgegeven.

 • Bepalen van de gemiddelde grondwaterstand

  19.07.2023

  Het tijdelijk handelingskader PFAS - dat vermoedelijk ergens in de 2de helft van 2023 van kracht zal worden - legt op dat in sommige gevallen bij hergebruik onder water of in waterwingebieden en beschermingszones type I, II en III een Kwaliteitstoets moet uitgevoerd worden om na te gaan of de bodemmaterialen hergebruikt kunnen worden.Wat wordt er eigenlijk verstaan onder een "onderwatertoepassing" en hoe moet bepaald worden of bodemmaterialen "onder water" toegepast worden?

 • Tijdelijk handelingskader PFAS definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

  17.07.2023

  Op 7 juli 2023 heeft de Vlaamse Regering het “Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen” goedgekeurd.

 • Het bouwverlof staat voor de deur, Grondwijzer blijft beschikbaar!

  10.07.2023

  Binnenkort grondverzet op het strand of toch liever lekker lui niets doen?

 • Evaluatietool metaalverontreinigingen Noorderkempen

  27.06.2023

  De bodem in het Vlaamse en Nederlandse gebied van de Kempen is diffuus verontreinigd door de uitstoot van zink en cadmium van non-ferro industrieën. Het is daarbij niet steeds duidelijk in hoeverre de aangetroffen verontreiniging veroorzaakt werd door de huidige of voormalige activiteiten op het terrein of een gevolg is van de activiteiten van de historische non-ferro industrie in de regio. In samenwerking met de VITO heeft de OVAM hiervoor nu een leidraad ontwikkeld.

 • Extra communicatie erkende bodembeheerorganisaties - herinnering - Sitebesluit PFAS 3M - Zwijndrecht

  19.06.2023

  Op 30/04/2023 trad het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de site ‘PFAS 3M - Zwijndrecht’ (verder ‘Sitebesluit’) in werking. Met het Sitebesluit wil de Vlaamse regering een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de PFAS-problematiek verzekeren rond de 3M-fabriek te Zwijndrecht.