Nieuwe Richtlijn en Codes van Goede Praktijk n.a.v. het Tijdelijk Handelingskader

20.07.2023

In het “Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen” worden een aantal nieuwe evaluaties en analyses geïntroduceerd. Hiervoor werden een nieuwe Richtlijn en twee Codes van Goede Praktijk uitgewerkt. De ontwerpversies hiervan werden nu vrijgegeven.

Tot op heden was niet geweten hoe deze evaluaties en analyses precies uitgevoerd moesten worden. De ONTWERPversies van deze nieuwe Richtlijn en Codes van Goede Praktijk werden nu vrijgegeven. Het gaat over volgende documenten:

  • Code van Goede Praktijk “Uitvoering van een uitlogingstest ter bepaling van de uitloogbaarheid van PFAS uit bodem en bodemmaterialen”
  • Code van Goede Praktijk “Opmaak kwaliteitstoets bij vrij gebruik van PFAS-houdend bodemmateriaal in een waterwingebied en bij onderwatertoepassingen”
  • Richtlijn “bepaling gemiddelde grondwaterconcentratie PFAS in de kadastrale werkzone”

 

U kan de documenten terugvinden in bijlage bij dit nieuwsbericht.

Opgelet: het betreft hier nog steeds ontwerpversies die nog niet defintief goedgekeurd werden.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht