Tijdelijk handelingskader PFAS definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

17.07.2023

Op 7 juli 2023 heeft de Vlaamse Regering het “Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen” goedgekeurd.

Dit nieuwe besluit treedt vermoedelijk ergens in de 2de helft van 2023 in werking en zal een hoop veranderingen met zich meebrengen:

 • Er worden strengere toetsingswaarden voor PFOA ingevoerd. De ToetsingsWaarden Vrij Gebruik worden nu:
  • PFOS: 3 µg/kg DS
  • PFOA: 2 µg/kg DS
  • Som PFAS: 8 µg/kg DS
 • Bij hergebruik van bodemmaterialen als bodem of bouwkundig bodemgebruik / vormvast product onder water of in waterwingebieden en beschermingszones type I, II en III moet een bijkomende evaluatie (de "Kwaliteitstoets") uitgevoerd worden om na te gaan of de bodemmaterialen hier hergebruikt kunnen worden.
 • Bodemmaterialen met verhoogde PFAS-concentraties kunnen in sommige omstandigheden toch als bodem binnen de kadastrale werkzone of als bouwkundig bodemgebruik / vormvast product hergebruikt worden mits:
  • de maximaal toegelaten concentraties niet overschreden worden;
  • er bijkomend uitloogonderzoek op PFAS werd uitgevoerd;
  • in sommige gevallen de PFAS-concentraties in het grondwater binnen de kadastrale werkzone werden onderzocht.

 

Het besluit maakt geen onderscheid tussen oude of nieuwe technische verslagen. Dit heeft als gevolg dat van zodra dit tijdelijk handelingskader van kracht wordt, alle technische verslagen eraan moeten voldoen.

Het zal dus nodig zijn om alle reeds conform verklaarde technische verslagen opnieuw te evalueren, de resultaten te hertoetsen en in sommige gevallen bijkomend onderzoek op te starten. Voor technische verslagen waarin nog geen onderzoek naar PFAS werd gedaan, zullen bijkomende analyses noodzakelijk zijn.  Ook bij hergebruik binnen de kadastrale werkzone is mogelijk extra onderzoek van de PFAS-concentraties in het grondwater noodzakelijk.

Contacteer tijdig de bouwheer en/of de erkend bodemsaneringsdeskundige om het technisch verslag te updaten zodat de werken kunnen starten met een correct technisch verslag en de werf geen vertraging oploopt.

De volledige tekst van het tijdelijk handelingskader kan HIER teruggevonden worden.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht