Nieuws

 • Deadline voor het behoud van de handtekeningsbevoegdheid nadert snel!

  25.09.2017

  Bent u als erkend bodemsaneringsdeskundige al in het bezit van een getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 1 of module 2?

 • Grondwijzer heet u welkom op Matexpo

  03.08.2017

  Een gratis bezoek aan Matexpo en aan de stand van Grondwijzer brengen? Lees zeker verder!

 • Ontbijtinfosessie grondverzet op Matexpo op 08/09/2017

  03.08.2017

  Een stevig ontbijt en tegelijkertijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

 • Start stappenplan asbest uitgesteld.

  15.05.2017

  De eBSD dient bij het opstellen van een technisch verslag steeds de eventuele aanwezigheid van asbest na te gaan. Om het asbestonderzoek op een meer uniforme manier te laten verlopen, werd een stappenplan uitgewerkt dat werd opgenomen in de code van goede praktijk voor orienterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en risicoanalyse voor asbestverontreiniging.

 • Richtlijnen voor aannemers ter bescherming van de oeverzwaluw in het Antwerpse havengebied.

  20.04.2017

  Port of Antwerp vraagt ons om alle aannemers die in het Antwerpse havengebied actief zijn, erop attent te maken dat het broedseizoen van de oeverzwaluw is gestart.De oeverzwaluw is een beschermde soort die in het havengebied alternatieve broedplaatsen vindt, vaak kunstmatige biotopen op werven.Tijdens het broedseizoen, van half april tot eind augustus, dient rekening gehouden te worden met enkele richtlijnen ter bescherming van de oeverzwaluw.

 • Grondwijzer op LinkedIn

  20.04.2017

  Grondwijzer vzw is sinds kort ook terug te vinden op LinkedIn.

 • Grondwijzer versterkt het team!

  16.02.2017

  Op 16 februari vervoegt Timothy Geerts het Grondwijzer team. Timothy heeft meer dan tien jaar ervaring in de milieusector. Als senior adviseur zal hij onze leden bijstaan met advies en audits verzorgen. 

 • Nieuwe standaardprocedures Bodemdecreet van kracht op 23 februari 2017

  01.02.2017

  De OVAM heeft op haar website enkele nieuwe standaardprocedures ter beschikking gesteld voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 23 februari 2017.

 • Onze kantoren zijn gesloten op maandag 26/12/2016

  16.12.2016

  Het Grondwijzer team wenst u van harte prettige feestdagen. Tijdens het jaareinde wordt onze dienstverlening enkel op 26 december een dagje geschorst. Alle andere werkdagen kunt u ons bereiken op de gekende coördinaten.

 • Grondwijzer controleert op het terrein

  21.06.2016

  Grondwijzer heeft de voorbije weken opnieuw controles uitgevoerd op werven waarvoor nooit een grondverzettoelating werd aangevraagd. Het resultaat was ontnuchterend. Meer dan 30% van de gecontroleerde projecten, waren intussen gerealiseerd zonder de vereiste documenten.Onze vaststellingen worden doorgegeven aan de cel handhaving van de OVAM. De komende weken en maanden zullen onze controles blijven doorgaan. We houden u hiervan op de hoogte