Nieuws

 • Studienamiddag voor steden en gemeenten , 30 april 2015

  24.03.2015

  Internationaal jaar van de bodem. Ook voor steden en gemeenten in Vlaanderen?Op donderdag 30 april, organiseert Grondwijzer vzw een studienamiddag voor steden en gemeenten

 • Certificatie TOP MIX site Gent

  23.03.2015

  Op 23/2/2015 werd door Grondwijzer vzw het certificaat als C-TOP uitgereikt aan TOP-MIX nv voor de site te Gent.

 • IMOG als eerste intercommunale gecertificeerd als TOP

  16.03.2015

  IMOG is de eerste intercommunale in Vlaanderen die een certificaat ontvangt als C-TOP. Op 13/3 werd het certificaat uitgereikt door Grondwijzer vzw.

 • Extra informatie in het kader van een grondig vooronderzoek: geoloket OVAM uitgebreid met schadegevallen.

  12.03.2015

  Een grondig vooronderzoek is van het grootste belang om een goed technisch verslag te kunnen opstellen. Daarom vestigen we u er graag de aandacht op dat het geoloket van OVAM nu uitgebreid is met extra informatie omtrent schadegevallen.

 • OVAM en gemeenten brengen risicogronden verder in kaart

  20.01.2015

  OVAM en de Vlaamse gemeenten wisselen al een tijdje informatie uit rond mogelijke risicogronden. Het betreft vooral informatie uit VLAREM-vergunningen, vermits veel archiefinformatie nog niet werd gedigitaliseerd. Om de inventaris van risicogronden tegen 2017 zoveel mogelijk te vervolledigen, zal OVAM de gemeenten hierin verder ondersteunen. Die ondersteuning is noodzakelijk om een goede kwaliteit van de uitgewisselde gegevens te waarborgen. Een kwalificatie van een perceel als risicogrond heeft immers een grote impact op een hele reeks betrokkenen.

 • 2015: het jaar van de bodem!

  08.01.2015

  Het Bodemdecreet bestaat exact twintig jaar in 2015.  Ook hebben De Verenigde Naties 2015 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bodem. Grondwijzer grijpt deze gelegenheid graag aan om zelf ook een jaarprogramma aan te bieden , waarbij alle facetten en actoren van het grondverzet aan bod zullen komen. Meer informatie volgt binnenkort!

 • Gewijzigd kwaliteitsreglement voor TOP's en CGR's

  23.12.2014

  Op 8 december publiceerde OVAM het nieuwe kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning en de certificatie van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem. 

 • Grondwijzer in de Bouwkroniek

  07.10.2014

  Naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan, verscheen er een artikel in de Bouwkroniek. 

 • Grondwijzer vierde haar 10-jarig bestaan!

  30.09.2014

  Op 24/9/2014 vierde Grondwijzer vzw samen met de leden haar 10-jarig bestaan.De avond verliep in de beste omstandigheden met een beetje serieux, wat humor, lekker eten en een aangenaam streepje muziek. De talrijke opkomt van onze leden deed bijzonder veel deugd en is een stimulans om op deze manier verder te werken!De presentaties van het seminarie kan u tevens op onze website terugvinden.

 • Kleine wijziging aan Vlarebo van kracht - steengehalte voor groeves

  30.09.2014

  In september traden twee kleine wijzigingen aan Vlarebo in voege.