Lexicon Lijst Bouwkundig BodemGebruik en VormVast Product

16.06.2021

Bodemmaterialen kunnen enkel als bouwkundig bodemgebruik of vormvast product gebruikt worden indien de toepassing op de door de minister vastgelegde lijst met toepassingen staat.Grondwijzer heeft nu een handig lexicon uitgewerkt waarin de verschillende toepassingen schematisch toegelicht worden. 

De gelimiteerde lijst met toepassingen (“Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van toepassingen van bodemmaterialen voor bouwkundig bodemgebruik en van de lijst van toepassingen van bodemmaterialen in een vormvast product in het kader van de regeling van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007”) werd door de minister, op voorstel van de OVAM, op 27 maart 2019 vastgelegd en trad in werking op 1 april 2019.

Het oorspronkelijke Ministeriële Besluit kan hier teruggevonden worden.

Omdat er soms nog onduidelijkheid bestaat over welke toepassingen als een bouwkundig bodemgebruik / vormvast product beschouwd moeten worden, heeft Grondwijzer vzw nu een Lexicon uitgebracht waarin de verschillende toepassingen schematisch toegelicht worden.

Daarnaast beschrijft het document de te volgen procedure voor het aanvragen van nieuwe toepassingen en worden er enkele toepassingen voor gebruik als bodem besproken die vaak verward worden met een gebruik als bouwkundig bodemgebruik / vormvast product.

Het nieuwe Lexicon kan teruggevonden worden op onze pagina met Vakinformatie of als bijlage bij dit nieuwsbericht.

 

Mocht u nog vragen hebben bij een toepassing als bouwkundig bodemgebruik / vormvast product: aarzel niet ons te contacteren!

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht