Registratie kleine grondwerken in vernieuwde GIPOD

08.01.2021

Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwde GIPOD. Op 21 januari 2021 gaat de eerste versie in productie en wordt de huidige webtoepassing vervangen door een gloednieuwe. GIPOD wijst erop dat ook kleine grondwerken via de applicatie zullen moeten geregistreerd worden.

Via https://gipod.vlaanderen.be zal je vanaf 21 januari 2021 automatisch terechtkomen op het vernieuwde GIPOD. Er is ook een online training beschikbaar.

AWV stelde vorig jaar ook een interne webapplicatie WERF voor. Tussen WERF en GIPOD bestaat een koppelvlak waardoor de gegevens van beide applicaties gesynchroniseerd worden.

De vernieuwing van GIPOD brengt met zich mee dat het decreet moet worden herzien en er nieuwe decretale verplichtingen van toepassing zullen zijn. Het nieuwe decreet wordt eind 2021 verwacht.

GIPOD wijst erop dat ook kleine grondwerken via de applicatie zullen moeten geregistreerd worden. Bijkomend zal ook het aanvragen van de vraag voor grondwerken (zogenaamde domeintoelating) en de mogelijkheid om de jaartoelating aan te vragen in de toekomst via het vernieuwde GIPOD moeten verlopen. Hiertoe zullen in de loop van 2021 nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld waarbij alle betrokken partijen de implementatie kunnen voorbereiden, zodat eind 2021 het verplicht gebruik van deze zonder probleem kan plaatsvinden,

Meer info: LINK

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht