Nieuwe versie "Richtlijn PFAS-Onderzoek"

10.03.2021

Om ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging met PFAS door grondverzet te beperken en rekening te houden met het stand still principe, heeft OVAM een richtlijn PFAS-Onderzoek uitgewerkt. Deze richtlijn helpt ook om na te gaan of PFAS als verdachte stoffen zijn te beschouwen in kader van grondverzet.Gezien de evolutie in het wetenschappelijk onderzoek over PFAS werd deze richtlijn op 05/03/2021 bijgestuurd door OVAM.

In de nieuwste versie van de richtlijn - die gepubliceerd werd op 05/03/2021 en van kracht zal gaan op 01/04/2021 - worden volgende toetsingswaarden voorgesteld:

Richtwaarde / waarde vrij gebruik:

De richtwaarde / waarde vrij gebruik bedraagt 3,0 μg/kg ds voor PFOS en 3,0 μg/kg ds voor PFOA.

Wegens het ontbreken van data en normeringskader voor de andere PFAS-verbindingen zal voor de waarde vrij gebruik en de richtwaarde volgende pragmatische toetsing worden gevolgd:

  • De som van de gemeten PFAS wordt getoetst aan 8 μg/kg ds.
  • Parameters waarvan de gemeten waarde onder de rapporteringsgrens ligt, worden NIET in de sommatie meegenomen.

 

Bouwkundig bodemgebruik:

De toetsingswaarde bouwkundig bodemgebruik bedraagt 70 μg/kg ds voor PFOS.

Voor de andere PFAS-verbindingen kan voorlopig volgende pragmatische toetsing worden gevolgd:

  • De som van de gemeten PFAS wordt getoetst aan 70 μg/kg ds.
  • Parameters waarvan de gemeten waarde onder de rapporteringsgrens ligt, worden in de sommatie niet meegenomen.

 

Deze toetsingswaarden kunnen in afwachting van een normeringskader richtinggevend worden gehanteerd, onverminderd de verantwoordelijkheid van de erkende bodemsaneringsdeskundige om de veilige toepassing van de toetsingswaarde in de specifieke omstandigheden van het dossier te beoordelen en te motiveren in het technisch verslag.

Voor toepassing van bodemmaterialen in groeves of voor onderwatertoepassingen kan een bijkomende locatie-specifieke evaluatie nodig zijn.

Bron: OVAM

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht