OVAMcontrolecampagne: staalname op TOP/CGR/CSV

12.04.2021

OVAM voert periodiek controles uit om de kwaliteit van de technische verslagen op te volgen. In 2021 wordt een nieuwe campagne opgestart waarmee de kwaliteit van de staalname van bodemmaterialen op TOP´s/CGR´s/CSV´s zal gecontroleerd worden.

In het CMA is een nieuwe procedure CMA1/A.8 opgenomen. Deze procedure beschrijft de staalname van hopen en partijen steekvaste en niet-steekvaste bodemmaterialen die opgeslagen zijn in tijdelijke opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en centra voor sedimentverwerking. U vindt deze procedure hier: emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/bodem-en-afvalstoffen-ovam/compendium-cma.

De OVAM voert in het voor- en najaar van 2021 controles uit om de praktische toepassing ervan op te volgen. Ze zal de erkende bodemsaneringsdeskundigen aanschrijven voor de praktische informatie over waar en wanneer er stalen worden genomen. Maar ook tijdelijke opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en centra voor sedimentverwerking kunnen hierover gecontacteerd worden.

Heeft u vragen over deze controlecampagne? Neem dan contact op met de OVAM via kwaliteitsborging@ovam.be.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht