Infosessie: "Richtlijn voor Horizontal Directional Drilling | Het verwerken van bentoniet"

09.09.2020

Grondwijzer vzw is te gast op Techni-Mat om de bodemregelgeving voor bentoniet te komen toelichten op een infosessie.

Techni-Mat is een nieuwe vakbeurs voor alle spelers binnen infra & ruwbouw. De beurs is het verzamelpunt van knowhow voor de sector en focust op technieken en materialen. De 1e editie vindt plaats op 7 & 8 oktober 2020 in Kortrijk Xpo en is een tweejaarlijks initiatief.

 

Graag nodigen wij u uit voor de gratis Bouwunie-infosessie: "Richtlijn voor HDD | het verwerken van bentoniet" die zal doorgaan op donderdag 8 oktober 2020 om 18u30.

 

Tijdens de infosessie zullen 2 onderwerpen toegelicht worden:

In het eerste deel zal Aquafin de richtlijn voor het horizontaal gestuurd boren voorstellen. Dit richtsnoer moet de krachten bundelen om enkele actuele hiaten weg te werken:

  • de studie van horizontaal gestuurde boringen is in ontwerpfase zeer beperkt;
  • de techniek is niet ingebed in het SB250;
  • een heikel punt is de probleemzone: begin- en uittredepunt met lijn ertussen;
  • gebrek aan coördinatie tussen het studiebureau, de hoofdaannemer, de domeinbeheerder, de hoofdaannemer en de direct driller voor en tijdens de uitvoering van de drillingsactiviteit;
  • aandacht voor nacontrole (ligging).

 

In het tweede deel komt Grondwijzer de verwerking van bentonietslib toelichten (een nieuw aandachtspunt bij het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen): sinds 1 april 2019 valt het gebruik van bentonietslib, afkomstig van gestuurde boringen, onder de grondverzetsregeling. Dankzij een volledig traceerbaarheidssysteem weten we waar de bodemmaterialen in Vlaanderen vandaan komen, welke kwaliteit ze hebben, waar ze naartoe gaan en in welke toepassing ze gebruikt worden.

Vanuit de sector vangen we echter signalen op dat er problemen zijn: heel wat tussentijdse opslagplaatsen staan niet te springen om het afgevoerde bentonietslib te accepteren waardoor de regels niet altijd strikt gevolgd worden en bentonietslib op locaties wordt toegepast zonder dat dit gemeld wordt of zonder dat er een toelating voor aangevraagd wordt. Wie wel de regels volgt, prijst zichzelf uit de markt…

 

Programma

  • Verwelkoming (Vincent Decruyenaere, nationaal secretaris Bouwunie Infrastructuurwerken)
  • "Door goede en bindende afspraken naar een vlottere uitvoering en betere coördinatie in de wereld van HDD" (Thierry Adriaensens, projectmanager Aquafin)
  • "Het verwerken van bentonietslib" (Timothy Geerts, diensthoofd Grondwijzer)

 

Schrijf in voor deze infosessie

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht