Einde overgangsmaatregelen voor bagger- en ruimingsspecie

31.03.2020

Op 1 april 2019 ging het nieuwe VLAREBO officieel van start. Voor bagger- en ruimingsspecie werden nog enkele overgangsmaatregelen voorzien, maar deze eindigen op 31/03/2020.

Het nieuwe VLAREBO bracht enkele grote wijzigingen met zich mee:

  • de inkanteling van bodemmaterialen in het VLAREBO: hierdoor moeten bagger- en ruimingsspecie en bentonietslib ook de grondverzetsregeling volgen;
  • invoering van een meldingsplicht voor het transport van bodemmaterialen afkomstig van kleine werken (waarbij minder dan 250m³ ontgraven, gebaggerd of geruimd wordt).

 

Bagger- en ruimingsspecie werd vroeger beschouwd als een afvalstof waardoor dit onder de afvalstoffenregelgeving viel. Afhankelijk van de kwaliteit kon bagger- en ruimingsspecie als bodem of als bouwstof toegepast worden:

  • Indien de kwaliteit voldeed aan de VLAREBO-normen Vrij Gebruik (code 211) kon de specie zo toegepast worden als bodem;
  • Indien de VLAREBO-normen Vrij Gebruik overschreden werden kon de specie toegepast worden als bouwstof op voorwaarde dat er een grondstofverklaring van OVAM verkregen werd.

 

Om de overgang van de oude naar de nieuwe VLAREBO-regelgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen, werd beslist om enkele overgangsmaatregelen in te voeren. Specifiek voor bagger- en ruimingsspecie werd beslist dat de reeds afgeleverde grondstofverklaringen voor bagger- of ruimingsspecie geldig blijven tot uiterlijk 31 maart 2020 (ook al vermeldt de grondstofverklaring een andere geldigheidsdatum).

Wat te doen na 31 maart 2020?

Hebt u nog een partij specie op uw site liggen of moet u nog bagger- of ruimingswerken uitvoeren waarvoor enkel een grondstofverklaring beschikbaar is en nog geen technisch verslag?

In deze gevallen kan de specie enkel nog hergebruikt worden (ook bij oeverdeponie) als bodem en/of als bouwkundig bodemgebruik / vormvast product indien er een conform verklaard technisch verslag beschikbaar is en indien Grondwijzer een grondverzettoelating voor het hergebruik heeft afgeleverd.

Indien u nog niet over een technisch verslag beschikt, moet u contact opnemen met een erkend bodemsaneringsdeskundige. Deze zal nagaan of de specie in het verleden in voldoende mate onderzocht werd, of de resultaten nog representatief zijn en of er al dan niet bijkomende staalname noodzakelijk is. Voor de opmaak van het technisch verslag mag steeds gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande analyseresultaten..

Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht