Erratum standaardprocedure Technisch Verslag

01.12.2020

In de Standaardprocedure Technisch Verslag die sinds 1 september 2020 van kracht is, zijn in hoofdstuk 4.5 "Opgeslagen hopen bodemmaterialen" 2 tabellen opgenomen waarmee het aantal te nemen stalen kan bepaald worden. Bij nazicht is gebleken dat er enkele fouten in deze tabellen zijn geslopen.OVAM heeft nu een erratum gepubliceerd waarmee deze fouten gecorrigeerd worden.

4.5.1 Partijen van gekende herkomst, met homogene samenstelling en niet asbestverdacht

In tabel 2 (Minimum aantal stalen voor een partij met gekende herkomst én homogene samenstelling) werd een foutieve omrekeningsfactor ton <-> m³ gebruikt. In de gecorrigeerde tabel wordt de standaard omrekeningsfactor 1,6 toegepast:

4.5.2 Partijen van ongekende herkomst, samengestelde partijen van ongekende herkomst of heterogene samenstelling en asbestverdachte partijen

Het erratum verduidelijkt wat er nu precies onder partijen van ongekende herkomst, samengestelde partijen van ongekende herkomst of heterogene samenstelling en asbestverdachte partijen (§ 4.5.2.) bedoeld wordt:

  • individuele partijen van ongekende herkomst;
  • samengestelde partijen van ongekende herkomst;
  • samengestelde partijen van diverse herkomsten;
  • samengestelde partijen met heterogene samenstelling;
  • asbestverdachte partijen.

 

Verder bevatte Tabel 3 een fout met betrekking tot het aantal te nemen stalen in kader van onderzoek naar asbest:

Voor alle parameters (uitgezonderd asbest en vluchtige parameters) moet er telkens standaard per 250 m³ (400 ton) 1 mengstaal genomen worden. Voor onderzoek naar asbest is slechts één mengstaal per 500 m³ (800 ton) nodig. Voor onderzoek naar vluchtige parameters dient het aantal te nemen stalen afgelezen te worden in kolom "B # via boringen".

Tabel 3 wordt als volgt aangepast:

Bron: Erratum standaardprocedure Technisch Verslag (Site OVAM)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht