Waalse grondverzetregeling gestart op 1 mei 2020 MITS enkele tijdelijke uitzonderingen

15.05.2020

De Waalse regering heeft opnieuw een besluit aangenomen tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond. Dit nieuwe besluit voert enkele tijdelijke uitzonderingen in.

Het nieuwe besluit stelt dat de inwerkingtreding van de Waalse grondverzetregeling nog steeds vastligt op 1 mei 2020 maar voert enkele tijdelijke uitzonderingen in omdat door de opgelegde lockdownmaatregelen op sommige werven de vereiste kwaliteitscontroles niet meer tijdig konden gebeuren.

De tijdelijke maatregelen zijn de volgende:

  • Tot 31 oktober 2020 mag uitgegraven grond rechtstreeks worden afgevoerd naar een tussentijdse opslagplaats of grondreinigngscentrum zonder voorafgaande kwaliteitscontrole.
  • Werven waarvan de kennisgeving vóór 1 mei 2020 is gebeurd en die op 1 mei 2020 nog niet over een controlecertificaat beschikken, kunnen nog gebruik maken van de regelgeving die vóór 1 mei 2020 van kracht was. Hiervoor moet vóór 1 juni 2020 een aangifte ingediend worden.

 

Het besluit is terug te vinden via volgende link.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht