Nieuwe beroepsvereniging Fedasbest vzw opgericht

03.09.2020

Vanuit een nood aan een representatieve vertegenwoordiging om in de dialoog met overheden en andere stakeholders hebben de in België erkende asbestlaboratoria het initiatief genomen om een beroepsvereniging, Fedasbest vzw, op te richten. Fedasbest vertegenwoordigt niet enkel de erkende asbestlaboratoria maar verenigt ook de asbestdeskundigen die het kwaliteitscharter van de federatie onderschrijven.

Naast het bewaken van de belangen van haar leden wenst Fedasbest ook uitdrukkelijk vanuit de expertise en ervaring van haar leden een maatschappelijke rol op te nemen op het vlak van voorlichting, bewustmaking en ondersteuning m.b.t. de asbestproblematiek.

In dit verband werden er binnen Fedasbest diverse werkgroepen opgericht die kennis en ervaring samenbrengen om zo onderbouwde standpunten en informatie-instrumenten voor te bereiden.

Fedasbest is een nationale beroepsvereniging met aandacht voor de noden van haar regionale leden en met een vertegenwoordiging op de diverse beleidsniveaus.  

Voor meer informatie kan u terecht op www.fedasbest.be.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht