ONTWERPversie CMA/1/A.8 Staalname van hopen/partijen bodemmaterialen nu beschikbaar

07.05.2020

VITO heeft de ontwerpversie van CMA/1/A.8 voor de staalname van hopen/partijen bodemmaterialen zopas vrijgegeven op haar website.

CMA/1/A.8 behandelt de staalnametechnieken die toegepast moeten worden bij het bemonsteren van hopen/partijen steekvaste en niet-steekvaste bodemmaterialen.

Het doel van de procedure is om een representatief staal te bekomen voor de bepaling van parameters in hopen/partijen steekvaste en niet-steekvaste bodemmaterialen. Het aantal te nemen stalen uit een partij bodemmaterialen en de keuze van de techniek is terug te vinden in de standaardprocedure ‘Regeling voor gebruik van bodemmaterialen – Opmaak van een technisch verslag’ en de Code van Goede Praktijk – Opslag, bewerking en/of reiniging van bodemmaterialen (welke binnenkort gepubliceerd zal worden).

Partijen met meer dan 75% niet-natuurlijke stenen worden nog steeds beschouwd als afval en vallen niet onder het toepassingsgebied van deze CMA. Voor partijen met meer dan 25% en minder dan 75% niet-natuurlijke stenen (te beschouwen als een gemengde afvalstroom) kan deze CMA wel toegepast worden.

Deze procedure kan ook toegepast worden bij asbestverdachte partijen (bepaling van asbest) en ter bepaling van de uitloogbaarheid. Daarnaast beschrijft het CMA een snelle screening methode om het relatief percentage van stenen, bodemvreemde materialen en storende stoffen in het veld te bepalen.

OPGELET:

het betreft hier nog steeds een ONTWERP en niet de definitieve versie. De in dit CMA besproken technieken kunnen heden nog niet toegepast worden voor opmaak van een technisch verslag.

CMA/1/A.8 is beschikbaar via volgende link: https://esites.vito.be/sites/reflabos/2021/Online%20documenten/CMA_1_A.8.pdf

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht