Welke types tussentijdse opslagplaatsen en grondreinigingscentra zijn er

Bedrijfsgebonden TOP/CSV:

Een bedrijfsgebonden TOP laat de aannemer toe om eigen bodemmateriaaloverschotten tijdelijk te stockeren, tot een nieuwe bestemming voor de bodemmaterialen wordt gevonden.

Ook een openbaar bestuur kan gebruik maken van deze mogelijkheid.

Alle documenten (conform verklaring, grondverzettoelating en bodembeheerrapport) worden afgeleverd door Grondwijzer vzw en halfjaarlijks wordt een opvolgingsbezoek voorzien.

Bedrijfsgebonden TOP's en CSV´s wordt een houvast geboden met onze 'richtlijn voor bedrijfsgebonden TOP's'.

 

Gecertificeerde TOP/CGR/CSV:

Het betreft een zelfstandige bedrijfsmatige activiteit, waarbij zowel gronden van eigen werken als gronden van derden mogen worden aanvaard.

Indien wordt voldaan aan het 'Kwaliteitsreglement voor erkenning en certificatie in het kader van het gebruik van bodemmaterialen' levert Grondwijzer vzw een certificaat af.

Alle documenten (conformverklaring, grondverzettoelating en bodembeheerrapport) worden afgeleverd door Grondwijzer vzw en 4-maandelijks wordt een opvolgingsaudit uitgevoerd.

 

Erkende TOP/CGR/CSV:

Na het behalen van het certificaat bij Grondwijzer vzw, kan eventueel een ministeriële erkenning worden aangevraagd bij de minister van leefmilieu. Wie beschikt over een erkenning, mag zelf conformverklaringen, grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten opmaken voor de aanwezige partijen.

4-maandelijks wordt een opvolgingsaudit uitgevoerd.

Deel dit bericht
Deel dit bericht