Wat is hergebruik binnen een zone voor gebruik ter plaatse

Bepaalde projecten worden gekenmerkt door hergebruik van de uitgegraven bodem op de plaats waar de grond uitgegraven werd. In de code van goede praktijk inzake het afbakenen van een zone gebruik ter plaatse, worden de volgende situaties opgenomen:

  • Aanleg en herstel van nutsleidingen, pijpleidingen en rioleringen
  • Herstel van oevers en dijkprofielen (optrekken van afgeschoven grond)
  • Hergebruik van teelaarde bij ontginnningen
  • Het herstel van stranden en duinen na noodweer
  • Archeologisch onderzoek

Indien het hergebruik voldoet aan de voorwaarden van de code van goede praktijk aangaande het hergebruik van bodem binnen een zone gebruik ter plaatse, is er een vrijstelling van de onderzoeksplicht. Er dient dan geen technisch verslag opgemaakt te worden, evenmin moet er een grondverzettoelating / bodembeheerrapport aangevraagd worden.

Wanneer er echter grondoverschot is en deze zal afgevoerd worden, dan is voor deze grond de opmaak van een technisch verslag wel verplicht.

Deel dit bericht
Deel dit bericht