Wat is een bodembeheerrapport

Een bodembeheerrapport attesteert de levering van uitgegraven bodem op de locatie van het beoogde gebruik en bevestigt dat voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in het conform verklaard technisch verslag en de grondverzettoelating. Het vermeldt eveneens het definitieve volume en de effectieve periode van het grondverzet.

Een bodembeheerrapport moet worden aangevraagd door de aannemer.

Na afronden van het grondverzet stelt Grondwijzer vzw het bodembeheerrapport op, op basis van de ontvangstverklaring.

Deel dit bericht
Deel dit bericht