Wat doen bij het aantreffen van een onverwachte verontreiniging

Indien er tijdens de uitvoering van de werken onverwachte verontreiniging wordt aangetroffen, moet de aannemer dit onmiddellijk melden aan de bouwheer. De bouwheer moet desgevallend op zijn beurt de eigenaar van het terrein verwittigen. Ook moet Grondwijzer vzw op de hoogte worden gebracht.

Daarnaast moeten bijkomende risico's en verspreiding van de verontreiniging worden vermeden. Hiervoor kunnen voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn.

De verdere uitgraving kan, na overleg met Grondwijzer vzw, plaatsvinden onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige.

 

 

Deel dit bericht
Deel dit bericht