Wijzigingen in PFAS-parameterlijst

23.12.2021

OVAM heeft in haar meest recente richtlijnen voor bodemdeskundigen (uitgave december 2021) aangekondigd dat de PFAS-parameterlijst aangepast wordt.

Door de grote hoeveelheden PFAS-metingen die de laatste tijd werden uitgevoerd, konden nieuwe inzichten bekomen worden waardoor beslist werd om de CMA voor PFAS-parameters versneld aan te passen.

CMA/3/D onderscheidt 2 lijsten: de kwantitatieve lijst en de indicatieve lijst:

  • PFAS-parameters die worden opgenomen in de kwantitatieve lijst zijn parameters waarvan de concentratie in een bodem-, sediment- of grondwaterstaal, exact en betrouwbaar kan worden bepaald. Metingen van eenzelfde staal door verschillende laboratoria geeft dus eenzelfde resultaat, binnen de grenzen van de toegestane afwijking.
  • Tegelijk kunnen ook PFAS-parameters worden bepaald waarvan de resultaten minder betrouwbare resultaten geven door onvoldoende terugvinding door adsorptie-verlies of mogelijke interferentie. Deze parameters worden dan ondergebracht in de indicatieve lijst. De resultaten van deze metingen kunnen zeker nuttig zijn in verder grootschalig onderzoek in de PFAS-problematiek. Rapportage van deze parameters wordt dus ook gevraagd in de bodemonderzoeken.

 

Op basis van de resultaten van de afgelopen maanden, werden volgende aanpassingen doorgevoerd in de parameterlijst:

  • MePFOSAEtPFOSA, MePFOSAA en EtPFOSAA werden verschoven van de indicatieve lijst naar de kwantitatieve lijst
  • 10:2 FTS werd verschoven van de kwantitatieve lijst naar de indicatieve lijst
  • er werden 4 nieuwe indicatieve PFAS-parameters toegevoegd: PFBSA, MePFBSA, MePFBSAA en PFHxSA.

 

Voor bodem + sediment geeft dit een verschil in het aantal kwantitatieve parameters tov de vorige CMA (versie 11/2020):

  • 31 kwantitatieve parameters ipv 28 (lijst tabel 1) 
  • 9 indicatieve parameters (hetzelfde aantal als voorheen, maar de parameters zijn veranderd) (lijst tabel 2) 

 

Neem dus zeker contact op met uw laboratorium zodat uw analysepakket ook de 4 nieuwe indicatieve PFAS-parameters bevat!

Deze bijkomende som-parameters zullen vooral gebruikt worden voor het opbouwen van de expertise op vlak van PFAS in de (brede) milieusector. De OVAM vraagt dan ook om deze som-parameters systematisch mee te rapporteren in de rapporten die betrekking hebben op PFAS.

Het volledige nieuwsartikel kan u terugvinden op de site van OVAM in de Richtlijnen voor bodemdeskundigen van december 2021.

Ter info:

  • Het verschuiven van parameters van de indicatieve lijst naar de kwantitatieve lijst heeft eveneens een effect op de methodologie DAEB voor bodem/sediment. Meer info in de Richtlijnen voor bodemdeskundigen van december 2021
  • Ook de grondwater PFAS-parameterlijst in het WAC werd aangepast

 

UPDATE 11/01/2022:

In een extra communicatie stelt OVAM dat er een overgangsperiode wordt voorzien: analysecertificaten met rapportagedatum vanaf 15 februari 2022 dienen volgens de nieuwe lijst opgemaakt te zijn.

CORRECTIE 31/03/2022:

Het oorspronkelijke artikel bevatte een fout: 6:2/8:2 diPAP werd niet naar de kwantitatieve lijst verschoven. Dit blijft een indicatieve parameter. Dit brengt het totaal op 31 kwantitatieve en 9 indicatieve parameters.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht