Webinar "PFAS Staalname & Analyse"

22.11.2022

Woensdag 23/11/2022 – 11.00u organiseert SGS een webinar over het op dit moment meest besproken en actuele milieuonderwerp, namelijk “PFAS”.Dit webinar zal onder andere gaan over staalname en het door SGS ontwikkelde analyseconcept "PFASafe".

Inleiding

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) hebben veel verschillende bronnen (zoals onder andere gebruik in olie- en waterafstotende middelen) en worden toegepast in diverse producten zoals kleding, stoffering, kookgerei met antiaanbaklaag en blusschuim. Ze zijn te vinden in de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten.

PFAS worden niet gemakkelijk afgebroken en kunnen nadelige gezondheidseffecten veroorzaken. In dit webinar worden enkele bemonsterings- en analytische bekommernissen besproken waarmee rekening moet worden gehouden bij het plannen van een PFAS-bemonsteringsprogramma en presenteert SGS haar innovatieve analytische oplossing.

Doelstelling
Momenteel concentreren wetgevers en laboratoria zich op slechts ongeveer 50 doelverbindingen, wat leidt tot een onderschatting van de werkelijke PFAS-concentraties in een monster. In dit webinar presenteert SGS haar innovatieve analytische oplossing, gebaseerd op nieuwe en bestaande technieken, die ervoor zorgt dat er een completer beeld bekomen wordt van de aanwezigheid van de naar schatting 4000 tot 6000 PFASverbindingen.

Agenda

 1. Inleiding tot PFAS
 2. Bronnen van PFAS
 3. Belang van PFAS in het milieu
 4. Belang van planning voor een PFAS-bemonsteringscampagne, PFAS-besmettingsbronnen en het belang van een "reasonably practical approach"
 5. SGS PFAS-bemonsteringscapaciteit in Europa
 6. Voordelen van een "one-stop-shop" aanpak
 7. PFAS-analyse van SGS
 8. Analytische aanwezigheid in Europa
 9. PFAS Veilige aanpak

 

Achtergrond
PFAS zijn ontwikkeld door grote chemische bedrijven en worden sinds de jaren veertig gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de lucht- en ruimtevaart, de auto-industrie, de bouw, de elektronica en de textielproductie.
Nauwe samenwerking tussen veldpersoneel en het laboratorium dat de analyse uitvoert, is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de mogelijkheid van kruisbesmetting wordt verminderd en de integriteit van de monsters behouden blijft. SGS biedt PFAS-analyse aan in Duitsland, Scandinavië, de Benelux en Bulgarije, waarbij Antwerpen is gepositioneerd als ons European Centre of Excellence. De SGSlaboratoria verwerken een breed scala aan verschillende matrices, zoals afvalwater, regenwater, proceswater, oppervlaktewater, schoorsteenemissie, omgevingslucht, binnenlucht, vast afval en dierlijke en menselijke weefsels. Sterke punten van SGS zijn hun one-stop-shop-aanpak voor bemonstering en testing en hun geavanceerde analytische mogelijkheden.

Doelgroep
Elke stakeholder die betrokken is bij PFAS:

 • Overheidsinstanties en lokale autoriteiten
 • Consultants betrokken bij PFAS-onderzoeks-/saneringsprojecten
 • Engineeringbedrijven en bekende PFAS-producenten die regelapparatuur moeten installeren, zoals thermische oxidatiemiddelen, koolstofabsorptie en natte wassers en die een op baseline en prestatie gebaseerde schoorsteenmeting nodig hebben
 • Faciliteiten waar PFAS zijn vervaardigd (bijv. chemische faciliteiten) of gebruikt (bijv. textiel-/tapijtfabrikanten) en daar mogelijk hebben geleid tot verontreiniging van lucht, bodem en grondwater
 • Stortplaatsen, waar uitloging van PFAS uit PFAS-houdende producten heeft geleid tot verontreiniging van bodem en grondwater
 • Militaire basissen waar het historische gebruik van PFAS in AFFF mogelijk heeft geleid tot bodem- en grondwaterverontreiniging
 • Luchthavens en petroleumraffinaderijen waar grote hoeveelheden AFFF zijn opgeslagen
 • Trainingsgebieden voor brandbestrijding waar AFFF mogelijk is gebruikt
 • Voorzieningen voor het coaten en plateren van metaal
 • Verbrandingsovens
 • Afvalwaterbehandelingssystemen en ontvangende waterlichamen

 

Praktische info

Datum: woensdag 23/11/2022

Tijdstip: 11u00

Voertaal: Engels

Kostprijs: Gratis

Het webinar zal een uurtje duren en er zal ook ruimte zijn om eventuele vragen/verduidelijkingen te stellen.

Registreren kan via volgende LINK.

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht