VLAREBO Quinque gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

17.12.2018

Het nieuwe VLAREBO (met onder andere belangrijke wijzigingen aan de grondverzetsregeling) werd reeds op de Ministerraad van 21 september 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering, maar werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De publicatie kan via volgende link geraadpleegd worden.


Met de publicatie worden tegelijkertijd volgende besluiten gewijzigd:
 
  • Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
  • Het VLAREBO-besluit van 14 december 2007;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
  • Het VLAREL van 19 november 2010;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

 

VLAREBO Quinque treedt in werking op 1 april 2019, met uitzondering van artikel 29 en 63, die in werking treden op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, vast te stellen datum.

Meer vragen omtrent het nieuwe VLAREBO of de andere gewijzigde besluiten? Aarzel niet ons te contacteren!

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht