UPDATE: Te analyseren PFAS-verbindingen

25.06.2021

Grondwijzer ontving recent de vraag welke PFAS-verbindingen nu precies geanalyseerd moeten worden om de som van de gemeten PFAS te toetsen. In dit artikel brengen we verduidelijking.

De verwarring ontstaat doordat de "Ontwerprichtlijn PFAS - grondverzet" d.d. 02/12/2019 een lijst van 22 te analyseren PFAS-verbindingen opsomde terwijl de nieuwere "Richtlijn PFAS-onderzoek" d.d. 05/03/2021 enkel nog verwijst naar CMA/3/D.

CMA/3/D beschrijft echter de extractie en analyse van 28 verbindingen en vermeldt daarnaast nog 11 optionele verbindingen:

  • 3 verbindingen die d.m.v. een LC-MS methode met een andere mobiele fase bepaald kunnen worden

en

  • 8 verbindingen waarvoor de huidige analysemethoden minder betrouwbare resultaten geven als gevolg van onvoldoende terugvinding, verlies door adsorptie of mogelijke interferentie. De gemeten gehalten voor deze verbindingen kunnen in dat geval enkel gerapporteerd worden als indicatief

 

De "Richtlijn PFAS-onderzoek" schrijft verder voor dat de som van de gemeten PFAS wordt getoetst aan 8 µg/kg ds.

De parameters die gesommeerd moeten worden, zijn de eerste 28 verbindingen die in CMA/3/D opgelijst worden.

Er geldt momenteel geen verplichting om de 11 optionele verbindingen eveneens te laten analyseren. Grondwijzer merkt dat verschillende laboratoria verschillende PFAS-analysepakketten aanbieden (met verschillende aantallen geanalyseerde verbindingen). Wij raden aan om contact op te nemen met uw laboratorium en - in afwachting van verdere richtlijnen - enkel nog een pakket met de eerste 28 verbindingen te laten analyseren waarvan de resultaten wel voldoende betrouwbaar zijn.

UPDATE d.d. 28/06/2021:

OVAM vraagt om ALTIJD volgende 36 parameters te rapporteren:

  • 28 kwantitatieve parameters (lijst tabel 1 uit CMA_3_D)
  • 8 indicatieve parameters (lijst tabel 2 uit CMA_3_D)

Voor het toetsen aan de huidige toetsingswaarden neemt u de som-PFAS die bestaat uit de 28 kwantitatieve parameters.

Aarzel niet ons te contacteren indien u nog vragen hierover heeft.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht