UPDATE: Nieuwe Richtlijn en Codes van Goede Praktijk n.a.v. het Tijdelijk Handelingskader

05.10.2023

In het “Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen” worden een aantal nieuwe evaluaties en analyses geïntroduceerd. Ondertussen werd een nieuwe ontwerpversie van de 2 Codes van Goede Praktijk vrijgegeven.

Er werden 2 nieuwe ONTWERPversies van de Codes van Goede Praktijk vrijgegeven. Het gaat over volgende documenten:

  • Code van Goede Praktijk “Uitvoering van een uitlogingstest ter bepaling van de uitloogbaarheid van PFAS uit bodem en bodemmaterialen”
  • Code van Goede Praktijk “Opmaak kwaliteitstoets bij vrij gebruik van PFAS-houdend bodemmateriaal in een waterwingebied en bij onderwatertoepassingen”

Opgelet: het betreft hier nog steeds ontwerpversies die nog niet defintief goedgekeurd werden. Zolang er geen definitieve versies werden gepubliceerd, kan er niet met zekerheid een sluitend besluit cfr. het Tijdelijk HandelingsKader geformuleerd worden.

Aan de richtlijn “bepaling gemiddelde grondwaterconcentratie PFAS in de kadastrale werkzone” werd niets veranderd.

U kan de gewijzigde documenten terugvinden in bijlage bij dit nieuwsbericht.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht