Start Waalse grondverzetregeling uitgesteld met 6 maanden

30.10.2019

Op 1 november 2019 zou in Wallonië een grondverzetregeling met traceerbaarheidsprocedure van start gegaan zijn.

De Waalse regering heeft nu echter een besluit aangenomen tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond. Dit nieuwe besluit bepaalt dat de inwerkingtreding van de Waalse grondverzetregeling uitgesteld wordt tot 1 mei 2020.

Op deze manier krijgen bouwheren voor zowel werken die reeds in uitvoering zullen zijn op 1 mei 2020 als voor werken die pas daarna zullen beginnen extra tijd om zich in regel te stellen met de nieuwe regelgeving .

Vanaf 1 november 2019 zal het al wel mogelijk zijn om de "Rapports Qualités des Terres" (Waalse versie van de Technische Verslagen) in te dienen op het elektronische platform van de Waalse bodembeheerorganisatie Walterre.

Walterre kan de ingediende dossiers al wel in behandeling nemen en een "Certificat Controle Qualité" (Waalse versie van de Conformverklaring) afleveren dat geldig wordt vanaf 1 mei 2020.

Meer info is beschikbaar op:

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht