Start stappenplan asbest uitgesteld.

15.05.2017

De eBSD dient bij het opstellen van een technisch verslag steeds de eventuele aanwezigheid van asbest na te gaan. Om het asbestonderzoek op een meer uniforme manier te laten verlopen, werd een stappenplan uitgewerkt dat werd opgenomen in de code van goede praktijk voor orienterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en risicoanalyse voor asbestverontreiniging.

 

Oorspronkelijk was voorzien dat het stappenplan asbest vanaf 1 juni 2017 zou moeten worden toegepast. OVAM heeft nu echter beslist om de inwerkingtreding tijdelijk uit te stellen.

Het stappenplan zal eerst met alle betrokken partijen opnieuw grondig geëvalueerd worden. Rekening houdend met de ervaringen op het terrein wil OVAM samen met alle betrokken partijen eerst een antwoord bieden op de openstaande vragen.

Het consultatieproces zal binnenkort worden opgestart. De datum van inwerkingtreding van het nieuwe stappenplan en de code van goede praktijk zal dan in onderling overleg worden vastgelegd.

 

Dit betekent dat de bestaande regeling voor het asbestonderzoek opnieuw kan worden gehanteerd. Bodemsaneringsdeskundigen die intussen het nieuwe stappenplan al zouden geïmplementeerd hebben in hun werkproces zijn niet verplicht om terug te grijpen naar de oude regeling.

Opgelet: ondanks het uitstellen van het stappenplan blijft asbest - net zoals vroeger - een verdachte parameter waar de nodige aandacht aan geschonken dient te worden: indien op basis van het historische onderzoek of vaststellingen op het terrein zou blijken dat een terrein asbestverdacht is, dient nog steeds bijkomend onderzoek naar asbest te gebeuren.

 

Grondwijzer is betrokken bij de nieuwe besprekingen omtrent het stappenplan. Indien u vragen, suggesties of bemerkingen zou hebben, aarzel niet ons te contacteren.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht