Staalname van bentonietslib

26.01.2023

Het nieuwe OntwerpCMA MB 2023 bevat nu ook procedures voor de bemonstering van bentonietslib. Afhankelijk van de situatie is echter ook nog steeds staalname volgens andere procedures mogelijk.

Het nieuwe OntwerpCMA MB 2023 moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, maar is reeds in werking getreden op 15 januari 2023. Een nieuwigheid in deze versie van het CMA is de nieuwe procedure CMA/1/A.9 voor de staalname van bentonietslib.

CMA/1/A.9 werd echter specifiek uitgewerkt voor:

  • de bemonstering van partijen bentonietslib tijdens het ledigen van een zuigwagen;
  • de bemonstering van partijen ontzand/gerecycleerd bentonietsli​b op de laatste dag van de ontzanding.

 

Sommige sites accepteren echter diverse kleine partijen bentonietslib die cfr. de regels in de Code van Goede Praktijk "Opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen" worden samengevoegd voor ontwatering. Voor de bemonstering van deze partijen kan moeilijk 10 liter staal per zuigwagen genomen en bewaard worden voor analyse waardoor CMA/1/A.9 in deze gevallen praktisch niet toepasbaar is, Wel kunnen nog steeds de staalnametechnieken uit CMA/1/A.8 (Staalname van hopen/partijen bodemmaterialen) toegepast worden:

  • indien de partij ontwaterd werd en als steekvast beschouwd kan worden, kan Hoofdstuk 5 "Staalnametechnieken voor partijen steekvaste bodemmaterialen" gevolgd worden;
  • indien de partij niet ontwaterd werd en/of onvoldoende steekvast is, dient Hoofdstuk 6 "Staalnametechnieken voor partijen niet-steekvaste bodemmaterialen" toegepast te worden.
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht