Samen werken aan kwalitatievere technische verslagen

09.05.2022

OVAM voert reeds jarenlang audits uit bij de erkende bodemsaneringsdeskundigen om de kwaliteit van het veldwerk en de rapportage op te volgen en bij te sturen waar nodig. In de loop van 2022 zullen de erkende bodembeheerorganisaties en OVAM ook starten met de uitwisseling van gegevens over de kwaliteit van technische verslagen. OVAM zal deze gegevens mee opnemen in haar periodieke rapportage naar de erkend bodemsaneringsdeskundige.

Om de kwaliteit van de technische verslagen te verbeteren, zullen de bodembeheerorganisaties een reeks van nieuwsartikels lanceren waarin enkele concrete actiepunten worden opgesomd en achtergrondinformatie wordt opgefrist. Deze zullen eveneens via nieuwsbrieven door OVAM verspreid worden.

Kwaliteitsverbetering heeft als bijkomend voordeel dat de erkende bodembeheerorganisaties in de toekomst minder vragen zullen moeten stellen waardoor de behandelingstermijn van de technische verslagen verkort kan worden.

Opgelet:

de actiepunten die in de volgende artikels aan bod komen, werden in het verleden reeds meermaals aangehaald door de bodembeheerorganisaties, zowel bij de behandeling van individuele technische verslagen als in overkoepelend overleg of op infosessies. Het kan niet de bedoeling zijn dat de bodembeheerorganisaties bij de behandeling van technische verslagen telkens opnieuw opmerkingen moeten geven bij dezelfde steeds terugkerende fouten of onduidelijkheden. Er zal dan ook strenger opgetreden worden tegen technische verslagen die niet in orde zijn. Het is daarom essentieel dat de kwaliteitsverantwoordelijke van de erkend bodemsaneringsdeskundige aan de slag gaat met de aangeleverde informatie en o.a. het rapportsjabloon screent en aanpast waar nodig.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht