Publicatie wijziging Bodemdecreet en decreet duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

09.02.2018

e Vlaamse Regering tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Bodemdecreet en artikel 38 van het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen wijzigt. Het heft ook diverse bepalingen op van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.

Dit wijzigingsdecreet werd op 29 november 2017 door het Vlaams Parlement aangenomen en werd op 2 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De inwerkingtreding is voorzien voor 1 april 2018.

Opgelet:

Art. 2.2°, Art. 3, Art. 45 t.e.m. 50 en Art. 57 treden in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht