Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbaar domein in Vlaanderen

17.02.2020

Vorige week werd de praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbaar domein in Vlaanderen gevalideerd.

Heel wat infra-aannemers van Bouwunie werkten hieraan mee.

 

Deze leidraad is bedoeld om bij de voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden in de ondergrond een vlotte informatieverschaffing, samenwerking en communicatie te bevorderen, en in een vroeg stadium een goed zicht te krijgen op de aanwezigheid van leidingen, zodat de werkzaamheden zo vlot mogelijk en zonder schade aan nutsinfrastructuur kunnen worden uitgevoerd met als gevolg een vlotter verloop van de werken met minder hinder, het vermijden van stilstandskosten en schade aan nutsleidingen.

 

U kan de leidraad downloaden op de website van Wegen en Verkeer:

https://www.wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten?search=nutsinfrastructuur

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht