PFAS-kaartmateriaal

01.04.2022

Er zijn ondertussen 2 websites beschikbaar waarop PFAS-kaartmateriaal geraadpleegd kan worden in kader van het historisch onderzoek. We lichten ze even toe.

Interactieve PFAS-kaart (vlaanderen.be/pfas-vervuiling)

Op de site van vlaanderen.be/pfas-vervuiling werd een een interactieve kaart van Vlaanderen uitgewerkt waarop opgezocht kan worden of een onderzoeksterrein is gelegen op een site met een PFAS-risico of gekende PFAS-verontreiniging. Daarnaast bevat de site een beknopt overzicht van de aanpak en de stand van de onderzoeken, en de bijbehorende no regret-maatregelen per site in de gemeente.

 

PFAS-verkenner (dov.vlaanderen.be)

Voor professionele gebruikers (bodemdeskundigen, lokale overheden, aannemers,…) voorziet het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid de PFAS-verkenner van de Databank Ondergrond Vlaanderen. Deze kaart bevat specifieke PFAS-data rond grondwater, oppervlaktewater, biota, waterbodem en lozingen.

PFAS-risicosites worden afgebakend met een kleurencode (rood, geel en groen), afhankelijk van de status en resultaten van het bodemonderzoek. Ook meetgegevens voor het vaste deel van de aarde en grondwater kunnen geraadpleegd worden.
De militaire domeinen zijn niet opgenomen in de kaart.

Gegevens uit het grondverzet zijn momenteel nog niet opgenomen in deze kaart, maar zullen in de toekomst eveneens toegevoegd worden.

 

Opgelet: Zowel de kaart op de PFAS-website als de PFAS-verkenner van de Databank Ondergrond Vlaanderen waar die van afgeleid is, zijn een levend gegeven: ze bieden op elk moment zicht op de actuele situatie en worden permanent aangepast op basis van nieuwe meetresultaten en adviezen.

Neem in uw technisch verslag ook steeds duidelijk op wanneer u bovenstaand kaartmateriaal hebt geraadpleegd in kader van uw historisch onderzoek.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht