PCB's bij grondverzet

21.12.2015
PCB's bij grondverzet

Bij het opstellen van technische verslagen wordt slechts zelden de uit te graven bodem op de aanwezigheid van PCB's onderzocht. Uit recente technische verslagen blijkt dat PCB's frequenter worden vastgesteld dan algemeen aangenomen. De vaststelling van een PCB-verontreiniging bij heranalyse, die initieel niet in het technisch verslag werd onderzocht, brengt echter ernstige gevolgen met zich mee. 

PCB’s worden ook vaak aangetroffen in de toplagen bij wegenwerken en de naastgelegen wegbermen, alsook in de grondoverschotten van deze werken.

Bij de volgende wijziging van 'de standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag' zal er opgenomen worden dat 1/4 van de stalen op PCB's moet geanalyseerd worden. Dit zal enkel van toepassing zijn op de toplaag, bij wegeniswerken, bermen, of andere verdachte zones van uitgegraven of uit te graven bodem van gekende en ongekende oorsprong.

In afwachting van de wijziging vragen de OVAM en de erkende bodembeheerorganisaties om alert te zijn op de aanwezigheid van PCB’s, en hierop al voldoende analyses uit te voeren.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht