OVAM nieuwsbrief: Aandachtspunten bij PFAS-onderzoek

05.07.2021

OVAM heeft vandaag een nieuwsbrief met betrekking tot PFAS-bodemonderzoeken uitgestuurd.

De nieuwsbrief beantwoord een aantal pertinente vragen en geeft een samenvatting van de huidige richtlijnen:

  • Wanneer PFAS onderzoeken?

  • Wat zijn de aandachtpunten bij de staalname?

  • Hoe maakt u uw planningsgegevens over?

  • Wat zijn de aandachtspunten bij de analyses op bodem?

  • Wat zijn de aandachtspunten bij de analyses op grondwater?

  • Welke toetsingswaarden gebruikt u?

  • Hoe verloopt de rapportbehandeling door OVAM?

  • Wat mag u nog verwachten?

Nieuw in dit alles is het advies om bij onderzoek naar de gevolgen van mogelijke atmosferische depositie een staalnamediepte tot 0,15 m-mv te hanteren.

Zoals eerder gemeld vraagt OVAM om 36 PFAS-parameters (28 kwantitatieve en 8 indicatieve) te rapporteren. Bij grootschalige opdrachten kan - in overleg met de OVAM - de analyse van de indicatieve parameters teruggebracht worden op 50% van de stalen.

Hoe verhoogde concentraties van indicatieve parameters moeten worden getoetst, wordt niet toegelicht. OVAM herhaalt enkel de richtlijn dat de som van de 28 kwantitatieve parameters moet getoetst worden aan de toetsingswaarde PFAS.

De nieuwsbrief kan HIER teruggevonden worden.

.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht