Nieuwste versie van Standaardbestek 250 gepubliceerd

03.05.2019

Op 16/04/2019 werd de nieuwste versie (Versie 4.1) gepubliceerd op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vindt u hier: http://docs.wegenenverkeer.be/Standaardbestek%20250/Versie%204.1/Wijzigingen-tov-versie4.0.pdf

Een digitale versie downloaden of een papieren exemplaar bestellen, kan via volgende link: http://wegenenverkeer.be/standaardbestek

Opgelet: papieren exemplaren van versie 4.1 kunnen pas vanaf september 2019 besteld worden.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht