Nieuwe standaardprocedures Bodemdecreet van kracht op 23 februari 2017

01.02.2017

De OVAM heeft op haar website enkele nieuwe standaardprocedures ter beschikking gesteld voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 23 februari 2017.

Het betreft de nieuwe standaardprocedures en richtlijn voor:

- Oriënterend bodemonderzoek

- Beschrijvend Bodemonderzoek

- Bodemsaneringsproject

- Beperkt Bodemsaneringsproject

- Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg

- Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

 

Er zijn ook een aantal codes van goede praktijk beschikbaar die worden toegepast bij onder meer de staalname en het bepalen van verdachte stoffen en bodemsaneringstechnieken. De OVAM stelt als aanvulling bij de standaardprocedures ook andere codes van goede praktijk op.

De nieuwe standaardprocedures en codes van goede praktijk vindt u op de website van OVAM: http://www.ovam.be/standaardprocedures .

Bron: OVAM

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht