Nieuwe Codes van Goede Praktijk en Overgangsbepalingen

27.03.2019

Op 1 april 2019 gaat het nieuwe Vlarebo van start. De komst van het nieuwe VLAREBO brengt ook nieuwe StandaardProcedures en Codes van Goede Praktijk met zich mee.

In de loop van oktober 2018 werden de eerste conceptversies van deze documenten ter inzage gepubliceerd, de definitieve versies lieten echter lang op zich wachten. Daar komt nu eindelijk verandering in: Grondwijzer heeft vernomen dat Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel de definitieve versies ondertekend heeft waardoor OVAM nu tot publicatie kan overgaan.

De grondverzetpagina van de OVAM werd reeds vernieuwd en kan via volgende link geraadpleegd worden:

https://www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen-grondverzet

Wij verwachten dat in de loop van donderdag 27/03/2019 de definitieve versies hier ook raadpleegbaar zullen worden.

Opmaak van Technische Verslagen

Om iedereen de kans te geven zich in te werken in deze nieuwe codes en procedures werd met OVAM afgesproken om een extra overgangsregeling in te voeren voor de opmaak van technische verslagen:

  • Technische Verslagen die ter conformverklaring ingediend worden vóór 1 april mogen logischerwijs nog opgemaakt conform de procedures en normen van VLAREBO 4

  • Technische Verslagen die ter conformverklaring ingediend worden tussen 1 april en 1 juli:

    • Indien de staalname plaatsvond vóór 1 april 2019 mag het TV opgemaakt worden conform de procedures van VLAREBO 4 met toetsing aan de normen van VLAREBO 5 OF conform de CONCEPTprocedures (d.d. 10/2018) van VLAREBO 5 met toetsing aan de normen van VLAREBO 5

    • Indien de staalname plaatsvond vanaf 1 april 2019 moet het TV opgemaakt worden conform de DEFINITIEVE procedures EN normen van VLAREBO 5

  • Technische Verslagen die ter conformverklaring ingediend worden vanaf 1 juli moeten steeds opgemaakt worden conform de DEFINITIEVE procedures EN normen van VLAREBO 5

Aanvraag van Grondverzettoelatingen voor bodem

Ook voor grondverzettoelatingen die worden aangevraagd op TV´s die ter conformverklaring werden ingediend vóór 1 april voorziet het VLAREBO een overgangsmaatregel:

Voor de partijen grond in deze TV´s kan nog een grondverzettoelating aangevraagd worden zolang de uitgegraven bodem wordt gebruikt voor 31 december 2019.

Indien de grond toch nog zou toegepast worden na 31 december 2019 of er zou pas na 31 december 2019 een grondverzettoelating aangevraagd worden voor een partij van een TV dat ter conformverklaring werd ingediend vóór 1 april, is een hertoetsing aan de nieuwe normen verplicht. Deze hertoetsing dient te gebeuren door een erkend bodemsaneringdeskundige en kan niet door Grondwijzer gebeuren. Na rapportage van de hertoetsing kan Grondwijzer een aangepaste conformverklaring afleveren waarmee na 31 december 2019 grondverzettoelatingen kunnen afgeleverd worden.

Opgelet: het kan zijn dat een hertoetsing aan de nieuwe normen voor een wijziging van de milieuhygiënische codes zorgt waardoor eveneens wijzigingen aan de opmetingstabel en het zoneringsplan noodzakelijk zullen zijn. Het is dus belangrijk dat u tijdig de bouwheer vraagt om het technisch verslag te laten herwerken zodat u niet in de problemen komt.

Aanvraag van Grondverzettoelatingen voor bagger- of ruimingsspecie, bentonietslib of grondbrij:

Ook hiervoorziet het VLAREBO een overgangsmaatregel:

De grondstofverklaringen voor bagger- of ruimingsspecie of bentonietslib of grondbrij die vóór 1 april 2019 door de OVAM werden verleend, blijven geldig tot en met 31 maart 2020.

Indien de bagger- of ruimingsspecie of het bentonietslib nog ná 31 maart 2020 zal toegepast worden, zal alsnog een technisch verslag opgemaakt moeten worden.

Beschikt u momenteel niet over een grondstofverklaring en u wenst na 1 april bagger- of ruimingsspecie of bentonietslib toe te passen, zal ook in deze gevallen een technisch verslag opgemaakt moeten worden.

 

Nog vragen over het nieuwe VLAREBO? Aarzel niet ons te contacteren!

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht