Nieuwe analysepakketten vanaf 1 april 2019

25.01.2019

Met de inkanteling van bagger- en ruimingsspecie in het Bodemdecreet ontstond de noodzaak om de analysepakketten te wijzigen. Deze wijziging gaat met de inwerkingtreding van de nieuwe VLAREL eveneens in voege op 1 april 2019.

 

Conform VLAREL worden de analyses in het kader van bodemonderzoeken uitgevoerd door een daartoe erkend laboratorium. In VLAREL zijn de analysepakketten opgesomd waarvoor een laboratorium een erkenning kan aanvragen.

 

Nieuwe pakketten vanaf 1 april 2019

  • B.4 'asbest in bodem'
  • B.5 'waterbodem': inhoudelijk hetzelfde als het vroegere pakket B.3.1 ‘waterbodem’. In tegenstelling tot vroeger is dit echter geen uitbreidingspakket meer van B.1, maar een basispakket op zich.
  • B.6 'gebruik van bodemmaterialen’: inhoudelijk hetzelfde als het vroegere pakket B.2 ‘uitgegraven bodem’. Dit is een uitbreiding op het pakket B.1 of pakket B.5.
  • B.7 'storten van bodemmaterialen’: inhoudelijk hetzelfde als het vroegere pakket B.3.2 ‘monostortplaats’. Dit is een uitbreiding op het pakket B.1 of pakket B.5
  • BL1 'Omgevingslucht in kader van bodemverontreiniging'

Om de overgang vlot te laten verlopen, zal de huidige erkenning van de laboratoria zonder bijkomende controle omgezet worden naar de nieuwe pakketten.

 

Nieuw erkende laboratoria voor asbest

We willen u erop wijzen dat vanaf 1 april 2019 erkende laboratoria zullen bestaan voor het nieuwe pakket B4 ‘asbest in bodem’. Bij analyse van asbest in kader van een bodemonderzoek moeten deskundigen vanaf dan beroep doen op een daartoe erkend laboratorium.

Voor het nieuwe pakket BL1 'Omgevingslucht in kader van bodemverontreiniging' moeten in de loop van 2019 nog de nodige ringtesten gebeuren. Erkende laboratoria bestaan hiervoor dus voorlopig niet.

 

Ongewijzigde pakketten

De algemene pakketten B.1 (bodem-vaste deel) en G.1 (grondwater) wijzigen niet.

 

Meer info

De lijst van de erkende laboratoria kan op de OVAM-website geraadpleegd worden via deze link.

Voor vragen neemt u best contact op met kwaliteitsbeheerbib@ovam.be

Bron: Nieuwsartikel OVAM

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht