Nieuw VLAREBO definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

25.09.2018

Het nieuwe VLAREBO (met onder andere belangrijke wijzigingen aan de grondverzetsregeling) werd op de Ministerraad van 21 september 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering definitief:
  • het VLAREBO-besluit;
  • het besluit over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
  • het besluit met bepalingen over milieuhygiëne (VLAREM II);
  • het Milieuhandhavingsbesluit;
  • het besluit met het Vlaams reglement over erkenningen rond leefmilieu (VLAREL).

 

Het nieuwe VLAREBO brengt onder andere volgende grote wijzigingen met zich mee:

  • de inkanteling van bodemmaterialen in het VLAREBO: hierdoor zullen bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib ook de grondverzetsregeling moeten volgen;
  • aanpassingen aan de normen Waarde Vrij Gebruik (Bijlage V) en Bouwkundig BodemGebruik (Bijlage VI & VII);
  • invoering van een meldingsplicht voor het transport van bodemmaterialen afkomstig van kleine ontgravingen (<250m³).

 

Het nieuwe VLAREBO treedt in werking op 1 april 2019 en voorziet volgende overgangsbepalingen:

  • Technische verslagen die vóór 1 april 2019 ter conformverklaring worden ingediend, zullen nog worden beoordeeld en afgehandeld conform de procedures en normen die van toepassing waren op het ogenblik dat het technisch verslag werd ingediend. De conformverklaring blijft ook na 31 maart 2019 geldig zolang de uitgegraven bodem wordt gebruikt vóór 31 december 2019.
  • De grondstofverklaringen voor bagger- of ruimingsspecie, bentonietslib of grondbrij die zijn verleend vóór 1 april 2019, blijven geldig tot en met 31 maart 2020.

 

De nieuwe Standaardprocedures en Code van Goede Praktijk zijn momenteel volop in opmaak. Grondwijzer werkt actief mee aan deze nieuwe versies. Verwacht wordt dat binnenkort de eerste conceptversies door OVAM verspreid zullen worden zodat iedereen opmerkingen en input kan geven.

 

Blijf zeker onze nieuwsbrief volgen, want de komende maanden zullen verschillende nieuwsartikels verschijnen waarin Grondwijzer de belangrijkste wijzigingen stuk voor stuk in detail zal toelichten. Mocht u nu al prangende vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren!

De officiële mededeling en het volledige Besluit van de Vlaamse Regering kan teruggevonden worden op de site met de beslissingen van de Ministerraad van 21 september 2018.

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht