Nieuw Compendium voor Monstername en Analyse (CMA) van kracht

26.04.2019

Het nieuwe Compendium voor Monstername en Analyse (CMA) werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 14 februari 2019 (BS 11 april 2019) en moet sinds 21 april 2019 toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving.

Het Compendium voor Monstername en Analyse krijgt elk jaar een update. Dit jaar zijn er ook op het vlak van grondverzet enkele belangrijke veranderingen. Wij sommen de meest relevante wijzigingen hier kort op:

  • CMA/1/A.4: nieuw CMA voor de in-situ staalname van sediment;
  • CMA/1/A.7: nieuw CMA voor de monsterneming voor bepaling van asbest in bodemlagen;
  • CMA/1/A.20: niet meer toepasbaar voor de bepaling van asbest in bodemlagen;
  • CMA/2/II/A.11: bevat een aanpassing van de berekeningswijze voor de bepaling van het gehalte aan stenen en bodemvreemde materialen in uitgegraven bodem;
  • CMA/2/II/C.2: in de beschrijving van de methode voor de bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten en bodem werden veel wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht.

 

Een volledig overzicht van alle wijzigingen kan hier teruggevonden:

https://esites.vito.be/sites/reflabos/2019/Online%20documenten/aanpassingen_CMA_tov_versie_februari_2018.pdf

Meer info:

https://emis.vito.be/nl/referentielabo-ovam

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht