Monsterconservering PFAS-bodemstalen.

08.07.2021

OVAM herziet haar standpunt over de conservering van PFAS-bodemstalen.

In de OVAM-nieuwsbrief d.d. 5 juli 2021 meldde OVAM dat voor de conservering van PFAS-bodemstalen glazen recipiënten niet geschikt zijn omdat PFAS-verbindingen aan glas zouden adsorberen.

Het laboratorium van SGS heeft opgemerkt dat dit niet cfr. CMA is en eveneens verschilt van de monsterconservering die in Nederland en andere Europese landen gehanteerd wordt.

Naar aanleiding hiervan heeft OVAM haar advies met VITO afgestemd en vanochtend heeft OVAM meegedeeld dat glazen recipiënten dan toch mogen gebruikt worden voor het nemen van bodemstalen op PFAS.

We vatten nog eens kort de verschillende te gebruiken recipiënten toe voor de verschillende matrices:

  • Bodem: glas of PP/HDPE
  • Grondwater: polypropyleen of HDPE
  • Waterbodem: glas of PP/HDPE

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht