Kleine wijziging aan Vlarebo van kracht - steengehalte voor groeves

30.09.2014

In september traden twee kleine wijzigingen aan Vlarebo in voege.

1. Maximale afmetingen van stenen bij afvoer naar een groeve

Het maximale gehalte van 5% stenen wijzigt niet, maar de voorwaarden met betrekking tot de grootte worden aangepast. De uitgegraven bodem die wordt gebruikt voor het opvullen van een groeve mag maximaal 1% stenen bevatten die tot 200 mm groot zijn en 4% mag maximaal 50mm groot zijn.
 

2. Uitlooggedrag

De tweede wijziging betreft een verduidelijking in verband met het uitvoeren van een uitloogproef in functie van bouwkundig bodemgebruik of vormvast product. Enkel voor die zware metalen waarvoor de waarde vrij gebruik wordt overschreden moet het uitlooggedrag worden bepaald. Dit werd reeds in de praktijk zo toegepast.

Voor verdere vragen kunt u ons uiteraard steeds contacteren.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht