Inwerkingtreding gewijzigde CMA´s

09.09.2022

Op 1 september 2022 zijn een aantal nieuwe versies van het compendium voor de monsterneming en analyse van afvalstoffen en bodem (CMA) in werking getreden.

Het nieuwe compendium CMA is te vinden op Compendium voor monsterneming en analyses van afvalstoffen en bodem (CMA).

De linkse kolom bevat de versies die op 15 januari 2021 in werking getreden zijn.

De middelste kolom "Ontwerp MB 2022" geeft de gewijzigde methoden weer die op 1 september 2022 in werking zijn getreden. Via deze link vindt u een overzicht terug van alle wijzigingen.

De rechtse kolom "Ontwerp MB 2023" toont tenslotte de nieuwe ontwerpversies van het CMA die naar verwachting in werking zullen treden op 15 januari 2023. Via deze link vindt u een overzicht terug van alle wijzigingen ten opzichte van de versies die momenteel van kracht zijn.

Opgelet: de officiële publicatie in het Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht